Nadgoplański Park Tysiąclecia

Widok przez jezioro Gopło na Mysią Wieżę i statek wycieczkowy

24, październik 2017

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Położony na granicy Wielkopolski i Kujaw Nadgoplański Park Tysiąclecia chroni przyrodę i wartości historyczne jeziora Gopło oraz jego okolic, w tym także bagna, trzcinowiska, lasy, łąki i pastwiska.

Przyroda

Jezioro Gopło jest największym zbiornikiem Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego. W średniowieczu zwane było Mare Polonorum, czyli Morzem Polaków. Imnponujący jest wcinający się na 4 km w głąb jeziora Półwysep Ostrowski – ostoja ptactwa wodnego i błotnego. Można tu zobaczyć 200 gatunków, w tym 150 lęgowych (wśród nich bielik, kormoran i gęś gęgawa będąca symbole Parku). Cenne są stanowiska roślin wodnych, kserotermicznych czyli ciepłolubnych, czy halofitów – roślin słonolubnych. Przy odrobinie szczęścia można natknąć się na rzadką traszkę zwyczajną lub innych przedstawicieli płazów: rzekotkę drzewną czy żabę trawną.

Widok przez jezioro Gopło na Mysią Wieżę i statek wycieczkowy

Mysia Wieża i Jezioro Gopło

Oprócz walorów przyrodniczych i krajobrazowych Nadgoplański Park Tysiąclecia chroni także ślady kultury. Kruszwica była niegdyś siedzibą książąt piastowskich, ważnym ośrodkiem kształtowania się państwa polskiego. Najsłynniejszą pozostałością po kruszwickim zamku jest Mysia Wieża, związana z legendą o złym królu Popielu, którego zjadły myszy. Na wieżę można się wspiąć, stanowi ona punkt widokowy.

Turystyka wodna

Jezioro Gopło jest fragmentem szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. Poprzez Kanał Górnonotecki łączy się z rzeką Noteć, a dzięki systemowi jezior konińskich oraz kanałów zaopatrzonych w śluzy ma połączenie z rzeką Wartą w Koninie. Z jeziora Ślesińskiego do Kruszwicy przez Gopło pływa statek wycieczkowy „Pawełek”, a z przystani ośrodka „Wityng” nad jeziorem Wąsosko-Mikorzyńskim – statek „Dziwożona”.

www.zpkww.pl

Tekst: Jacek Łuczak
Foto: Karol Budziński