Synagoga w Lesznie

Dawna synagoga w Lesznie. Obecnie galeria sztuki.

11, Grudzień 2018

Tags: , ,

Synagoga w Lesznie

Nowa Synagoga w Lesznie jest ważną pamiątką przypominającą o mieszkańcach Wielkopolski wyznania mojżeszowego i po dawnym, wielokulturowym pograniczu Wielkopolski i Śląska. Uznawana jest za najstarszą do dziś stojącą bożnicę w Wielkopolsce i jednocześnie jedną z największych i najlepiej zachowanych. Została zbudowana w latach 1796–1799 na miejscu starej synagogi, która uległa zniszczeniu w pożarze. Nowa synagoga przetrwała czas rozbiorów starych bożnic w XIX w. oraz II wojnę światową.

Żydzi przybyli do Leszna w XVI w. po licznych wypędzeniach z okolicznych miejscowości. Wielokulturowość miasta Leszczyńskich pozwoliła na rozwój żydowskiej gminy, która z czasem stała się najważniejszą w Wielkopolsce. Największe znaczenie miała w XVIII oraz na początku XIX w. Podlegało jej wówczas 36 innych gmin. W najlepszych okresach Żydzi stanowili niemal połowę mieszkańców miasta. W Lesznie działało wtedy kilkadziesiąt synagog, domów modlitwy oraz szkół religijnych. Z czasem zaczęto myśleć o powiększeniu Nowej Synagogi. Nadano jej styl bizantyjsko-mauretański. Od czasu przebudowy świątyni w 1905 r. upłynęło wiele czasu nim przywrócono ją do świetności.  Prace adaptacyjno–remontowe i konserwatorskie zostały zakończone w 2006 r. Obecnie wnętrza synagogi wykorzystywane są na działalność muzealną i wystawienniczą. W budynku utworzono Galerię Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Nowa Synagoga w Lesznie
Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego
www.muzeum.leszno.pl
tel. 65 529 61 43

G. Narutowicza 31
64-100, Leszno

Zwiedzanie:
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00 – 16.30
środa – piątek: 9.00 – 14.30
sobota: 10.00 – 14.00
niedziela: 14.00 – 18.00

Tekst: Monika Mozolewska
Foto: Jacek Cieslewicz