Powidzki Park Krajobrazowy

24, Październik 2017

Powidzki Park Krajobrazowy

Skarbem tego parku położonego we wschodniej Wielkopolsce jest kilkanaście rynnowych polodowcowych głębokich jezior. Wszystkie mają urozmaiconą, malowniczą linię brzegową. Największe z tych jezior są: Powidzkie, Niedzięgiel, Ostrowite i Budzisławskie, ale niezwykły urok mają także mniejsze, eutroficzne jeziorka i zbiorniki wodne otoczone bagienną roślinnością, które urozmaicają rolniczy charakter regionu.
W okolicy nie brakuje też lasów. Choć przeważają bory sosnowe, to cenne są połacie tzw. świetlistej dąbrowy w pobliżu Skorzęcina. Leśnicy uważają, że należą one do najlepiej wykształconych i zachowanych w Wielkopolsce. Warto zwrócić uwagę na fragmenty kwaśnej dąbrowy i grądów środkowoeuropejskich występujących w Lasach Skorzęcińskich.
Z kolei w jeziorach cenne są podwodne łąki ramienicowe. Dla niektórych gatunków tych glonów powidzkie jeziora są jedyną ostoją w Europie. W Parku występuje wiele gatunków roślin chronionych. Szczególną opieką otoczona jest mięsożerna aldrowanda pęcherzykowata, a także seler błotny i mech sierpowiec błyszczący.
Przy brzegach można spotkać traszki grzebieniaste oraz bardzo rzadkiego ślimaka i chronionego – zatoczka łamliwego, a w wodach jezior chowają się objęte ochroną piskorze i sumy europejskie. Przy wielkim bogactwie ryb nie dziwi, że turyści często mogą zaobserwować wydry, które znajdują się w herbie Parku. Jeziora powidzkie są ostoją wielu gatunków ptaków, w tym licznych przelotowych.
Oprócz możliwości uprawiania wszelakich sportów wodnych na taflach jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego (żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa, stand-up-paddle), w granicach Parku wytyczono ponad 200 km szlaków rowerowych z tablicami informacyjnymi i miejscami postojowymi.
Atrakcją jest także kolejka wąskotorowa, która w sezonie jeździ z Gniezna przez Powidz do Anastazewa, zabytkowy wiatrak z Izbą Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym, Skansen Archeologiczny w Mrówkach, dawne przejście graniczne w Anastazewie i Skansen nad potokiem w Słowikowie.
www.zpkww.pl

 

 

 

 

Jezioro Powidzkie charakteryzuje się dużą przejrzystością wody, stąd nie dziwi wybór plaży w Giewartowie na bazę płetwonurkową. Najpopularniejszym ośrodkiem wypoczynkowym w Parku jest Skorzęcin.

 

Galeria