Pniewy

24, Październik 2017

Pniewy

W 1256 roku Pniewy zostały po raz pierwszy wymienione z nazwy w dokumencie. Dokument ten nie zachował się do naszych czasów.

Pierwszymi właścicielami okolicznych dóbr byli Nałęczowie, którzy nawet przybrali nazwisko Pniewscy. Później miasto przechodziło w ręce innych znanych rodów: m.in. Potulickich, Ostrorogów, Szołdrskich czy Mielżyńskich. Pniewy intensywnie rozwijały się od średniowiecza głównie ze względu na dobre położenie na szlaku handlowym z Poznania do Frankfurtu nad Odrą.

W Pniewach warto zobaczyć kościół św. Wawrzyńca w stylu późnogotyckim. Jego wnętrze jest barokowe i rokokowe. Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest renesansowy kielich z 1664 roku. Ciekawy jest też XVIII-wieczny obraz Paula Rubensa „Męczeństwo św. Wawrzyńca”.

Interesujący jest także kościół św. Jana Chrzciciela z elementami neoromańskimi. To świątynia poniemiecka z ascetycznym wnętrzem. Natomiast malutka świątynia pw. św. Ducha to dawny kościół szpitalny z 1785 roku, przy którym znajdują się zabudowania Zakonu Mniszek Klarysek Wieczystej Adoracji. Niedaleko stąd do Pniewskiego Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej, w którym znajduje się kaplica, izba pamięci i pomnik świętej.

Natomiast najbardziej charakterystycznym obiektem Pniew jest budynek dawnej poczty konnej, zwanej pocztą dyliżansową, w którym znajdował się także hotel i gospoda. Wiadomo, że gośćmi byli tu m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Julian Ursyn Niemcewicz czy Zygmunt Krasiński.

www.pniewy.wlkp.pl