Park Krajobrazowy Promno

24, październik 2017

Park Krajobrazowy Promno

O takich miejscach mówi się, że mają bogatą rzeźbę terenu. Obszar Parku w wielu miejscach wygląda dosłownie jak w górach. Jest tu wiele wzniesień oraz dolin wypełnionych urokliwymi jeziorami. Ten krajobraz wyrzeźbił cofający się lodowiec, teren znajdował się w jego czole podczas tzw. stadiału poznańskiego zlodowacenia bałtyckiego.

Obrócz borów sosnowych są tu także lasy liściaste, w których dominują dęby, buki, graby, klony, jesiony i brzozy. Występuje także chroniony jarząb brekinia. Niektóre dąbrowy liczą sobie 140 lat, a grądy – nawet 150. Cenne jest bogate podszycie leśne, dzięki czemu zdarza się tu zjawisko aspektu wiosennego polegającego na tym, że wiele gatunków podszycia kwitnie równocześnie wczesną wiosną jeszcze przed pojawieniem się na drzewach liści.

Ścisłą ochroną objęty jest 150-letni grąd środkowoeuropejski w rezerwacie „Las Liściasty w Promnie”. W okolicy jeziorka Kazanie występują dwa gatunki owadożernej rosiczki, a nad jeziorami Drążynek i Dębiniec dwa największe w Wielkopolsce stanowiska kłoci wiechowatej. Oba jeziora to rezerwaty, dodatkowo nad Drążynkiem szczególnie chronione są stanowiska roślin torfowiskowych. W parku „Promno” można również podziwiać jedyne w Wielkopolsce stanowisko orzesznicy leszczynowej.

Bogaty jest w Promnie także świat zwierząt. Wśród ptaków podziwiać można błotniaka stawowego, kobuza, jastrzębia czy trzmielojada; spośród ssaków spotyka się wydry i bobry, a z gadów oprócz zaskrońca i padalca – także żmiję zygzakowatą. Osobliwy jest świat motyli w „Promnie”. Naliczono tu połowę spośród wszystkich występujących gatunków w Polsce, a wśród nich takie piękności jak włodarka chorągiewka i postojak wiesiołkowiec.

Podziwianie Parku Krajobrazowego „Promno” można połączyć ze zwiedzaniem Pobiedzisk (wczesnogotycki kościół z przełomu XIII i XIV wieku) oraz Skansenu Miniatur i Grodu Pobiedziska z wystawą starożytnych i średniowiecznych machin oblężniczych. Przez Park przebiega Piastowski Trakt Rowerowy z Poznania do Gniezna. Ciekawa jest ścieżka przyrodnicza w Jeziercach.

www.zpkww.pl

Galeria