Pałac w Ciążeniu

24, Październik 2017

Pałac w Ciążeniu

Budowę pałacu jako oficjalnej rezydencji biskupów rozpoczął biskup Teodor Czartoryski w latach 1760-1768, a ukończył biskup Ignacy Raczyński w latach 1794-1806. Poznańscy hierarchowie cieszyli się nią krótko, bo ziemia słupecka przeszła pod jurysdykcję carskiej Rosji. W 1818 roku rezydencja w Ciążeniu została skonfiskowana przez Rosjan i przekazana Wacławowi, hrabiemu Gutakowskiemu (szwagrem nowego właściciela był Dezydery Chłapowski).

Od 1945 roku w pałacu mieściła się szkoła, a po 1968 roku budynek otrzymał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i stworzył tu filię Biblioteki Uniwersyteckiej. Co w niej niezwykłego? Największa w Europie kolekcja druków masońskich – ok. 80 tysięcy woluminów! Większość z nich została odnaleziona na Dolnym Śląsku, porzucona przez uciekających Niemców. Od 1984 roku na pierwszym i drugim piętrze pałacu znajduje się także Dom Pracy Twórczej UAM.

Architektura pałacu to mieszanina późnego baroku i rokoko. Ciekawe są fasadowe detale przedstawiające motywy biskupie i elementy uzbrojenia. Pałac od wschodu nie jest wykończony, prace przerwała śmierć biskupa Teodora Czartoryskiego. We wnętrzu zachowały się rokokowe stiuki ze scenami życia wiejskiego i ornamentami roślinnymi oraz motywami chińskimi.

Pałac otacza park, w którym można zobaczyć zachowane fundamenty pałacyku zbudowanego przez biskupa Jana Tarłę. Obok tych pozostałości jest tajemniczy kopiec nazywany Kamienną Górą lub Tatarską Górą. Legenda mówi, że został usypany przez jeńców tatarskich.

Obiekt dostępny cały rok.

www.palace.amu.edu.pl

Galeria