Pałac i kościół w Objezierzu

24, Październik 2017

Pałac i kościół w Objezierzu

Okazała budowla pochodzi z lat 80. XVIII wieku i została wzniesiona w stylu klasycystycznym dla rodziny Węgorzewskich. Aniela Węgorzewska z Kwileckich, żona generała Wojciecha Węgorzewskiego, patriotka i miłośniczka sztuki, na której zaproszenie gościli w Objezierzu Jan Ursyn Niemcewicz, Józef Ignacy Kraszewski czy Adam Mickiewicz. Dzisiaj w otoczonym pięknym parkiem pałacu znajduje się zespół szkół poziomu zawodowego i technicznego. Zwiedzanie w dni wolne od nauki szkolnej.

Bardzo ciekawy jest także kościół w Objezierzu pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Łączy w sobie wiele stylów architektonicznych. Pierwotną świątynię wznieśli joannici z kamiennych bloków (pierwsza poł. XIII wieku) w stylu romańskim. Zachowały się fragmenty podbudowy nawy. Efektem licznych przebudów są części w stylu gotyckim, barokowym i eklektycznym. Wnętrze niemal w całości rokokowe zdobi siedem ołtarzy. Cenna jest gotycka rzeźba św. Anny i kropielnica w kruchcie. Renesansowe są płyty nagrobne rodziny Objezierskich. Przy kruchcie tajemniczy łaciński napis „HIC IECET ELENA” (być może z XIV wieku) według podań dotyczy Halszki z Ostroga – bohaterki legendy związanej z Szamotułami. Zwiedzanie przed i po mszach świętych (lub codziennie po uzgodnieniu z proboszczem na miejscu).

www.objezierze.archpoznan.pl

www.zs.objezierze.pl

Galeria