Kościół św. Mikołaja biskupa w Krzywiniu

24, Październik 2017

Kościół św. Mikołaja biskupa w Krzywiniu

Kościół ufundowali benedyktyni z pobliskiego klasztoru w Lubiniu. Najstarsze części – m.in. prezbiterium – pochodzą z okresu pierwszej budowy w 1450 roku. Nawa główna jest późniejsza – z początku XVI wieku. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana po zawaleniach i pożarach, ale utrzymana w stylu gotyckim.

Cenne jest wyposażenie kościoła. Późnorenesansowy ołtarz główny powstał jeszcze przed 1628 rokiem, ma trzy kondygnacje, ozdobiony jest figurami Chrystusa i świętych oraz płaskorzeźbami ze scenami Wniebowzięcia i Koronacji NMP. Niektóre rzeźby w ołtarzu pochodzą nawet z 1500 roku. Na późny renesans datowane są cztery inne ołtarze w świątyni.

Warto zwrócić uwagę na figurę św. Mikołaja oraz na grupę pasyjną na belce tęczowej, obie gotyckie. Ciekawy jest nagrobek Andrzeja Miaskowskiego, podkomorzego poznańskiego, zmarłego w 1571 roku. To dzieło renesansowe zdobi nietypowa stojąca postać rycerza.

Zwiedzanie możliwe przed i po mszach świętych.

www.powiatkoscian.pl

www.krzywin.pl

Galeria