Kościół św. Katarzyny w Dąbczu

22, Marzec 2018

Tags:

Kościół św. Katarzyny w Dąbczu

Kościół w Dąbczu wzniesiony został w latach 1666-68 przez tutejszego proboszcza Wawrzyńca Wieczorkowskiego. To świątynia jednonawowa, z nieco węższym prosto zamkniętym prezbiterium. Jest konstrukcji szkieletowej, wypełnionej cegłami i gliną. Od zachodu bryłę zamyka wieża z kruchtą w przyziemiu, a od południa do nawy przylega nowsza kruchta. Dachy kościoła pokryte są gontem.

Wnętrze świątyni wyłożone jest deskami. Jej wyposażenie jest renesansowe, barokowe i rokokowe. W środkowym polu późnorenesansowego ołtarza z 1591 roku umieszczono malowany na desce obraz Chrystusa przy słupie pochodzący z tego samego roku, a w zwieńczeniu – obraz przedstawiający zdjęcie z krzyża z trzeciej ćwierci XVII wieku, wzorowany na rycinie Petera Paula Rubensa. Wczesnobarokowa (połowa XVII wieku) jest chrzcielnica, a rokokowa ambona (polowa XVIII wieku). Według dat widniejących na organach i prospekcie organowym wynika, że instrument powstał w 1675 roku, a prospekt w roku 1704.

Tekst: Anna Plenzler