Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach

24, Październik 2017

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach

Kościół został zbudowany z fundacji biskupa Andrzeja Łaskarzyca (albo Łaskarza), tego samego, który wzniósł gosławicki zamek. Biskup wpadł na niecodzienny pomysł architektoniczny, bowiem nawa główna jest ośmioboczna, a jej sklepienia wsparte są na wewnętrznym słupie. Dodatkowo do nawy głównej przylegają: prezbiterium, kruchta i dwie kaplice, które tworzą ramiona krzyża.

Z pierwotnego wyposażenia świątyni niewiele się zachowało, ale warto zwrócić uwagę na kamienną chrzcielnicę, także ośmioboczną. Reszta, jak ołtarze, dachy i wieżyczka są neogotyckie, wykonane podczas odbudowy w drugiej połowie XVIII wieku.

Najcenniejsza w kościele jest kolekcja średniowiecznych herbów rycerskich (z pierwotnych 36 zachowało się 26). Herbów należy szukać na zwornikach sklepień i na wspornikach. Uwiecznieni na nich zostali przedstawiciele elity Królestwa Polskiego początków XV wieku.

Obiekt dostępny codziennie.

www.konin.pl

www.sw-andrzej.konin.pl

Galeria