23, Maj 2019

W dniach 1-2 czerwca 2019 r. zapraszamy na piętnastą edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Temat festiwalu „Władza, kraj i ludzie” nawiązuje do problemów poruszanych w trakcie VIII edycji, która była poświęcona władzy świeckiej i kościelnej, czyli królom i biskupom. W swojej długiej historii klasztor cysterski w Lądzie ściśle współpracował z książętami oraz królami Polski. Lądecki gród był z kolei ośrodkiem władzy plemiennej, a następnie piastowskiej.

Co roku wydarzenie gromadzi kilkaset osób – rekonstruktorów i pasjonatów historii. Stałymi punktami programu są wystawy, wykłady popularno-naukowe, koncerty muzyki dawnej bądź inspirowanej folklorem słowiańskim, pokazy filmów, spektakle teatralne, inscenizacje historyczne, prezentacje dawnych rzemiosł i walk oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Wszystko to ma pomóc przybliżyć uczestnikom czasy świetności Lądu, przypadające na epokę średniowiecza.

Festiwal Słowian i Cystersów w Lądzie

Festiwal Słowian i Cystersów w Lądzie

Głównymi organizatorami festiwalu w Lądzie są: Powiat Słupecki, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Gmina Lądek, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny będzie na stronie www.fest.powiat-slupca.pl

Tekst: Monika Mozolewska
Foto: Jacek Cieślewicz