21, lipiec 2024

                
Zapraszamy 21 lipca do Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu na piknik rekreacyjno-historyczny przybliżający historię państwa pierwszych Piastów (ożywienie osady edukacyjnej), którego główną atrakcją jest inscenizacja wybranego wątku, zaczerpniętego z wczesnośredniowiecznych kronik; dodatkowo pokazy i warsztaty wczesnośredniowiecznej wytwórczości, pokazy sztuki militarnej, koncert.

Program

16.00 – 18.30 (osada)

– życie codzienne we wczesnośredniowiecznej osadzie – pokazy rzemiosł – zabawy plebejskie [osada] 17.30 – gawęda historyczna prof. UAM dr. hab. Edwarda Skibińskiego przybliżająca okoliczności chrztu Pomorza (1124)

ok. 19.00 – DWA ŚWIATY – inscenizacja historyczna przedstawiająca zetknięcie się pogańskiego i chrześcijańskiego świata oraz jego skutków dla Pomorza oraz władztwa dynastii Piastów

do 18.00 – możliwość zwiedzania wystaw Terra sancta – Giecz w monarchii piastowskiej oraz Między przesłaniem a tajemnicą. Kościół na grodzie w Gieczu

Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne zmiany w programie wynikające z przyczyn niezależnych.

Bilety wstępu:

Normalny – 15 zł Ulgowy – 10 zł

Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny