fbpx

Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania

24, Październik 2017

Tags: , , ,

Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania

Jedna z ulubionych tras rowerowych mieszkańców Poznania. Szlak ma 173 km długości i prowadzi mniej więcej wzdłuż granic powiatu poznańskiego, łącząc jego najciekawsze miejsca. Wzdłuż trasy można zobaczyć m.in. Zamek w Kórniku, Pałac w Rogalinie, Rogaliński Park Krajobrazowy, Mosinę, Wielkopolski Park Narodowy, jezioro Kierskie, poligon w Biedrusku, Puszczę Zielonka, Park Krajobrazowy Promno czy podpoznańskie Tulce z sanktuarium maryjnym. Profil szlaku jest w dużej mierze urozmaicony, jako że jego znaczna część przebiega wzgórzami morenowymi, tworzącymi znaczną część Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Zielonki, w tym znajdującą się w puszczy Górę Dziewiczą z charakterystyczną wieżą widokową.

Ciekawą i nietypową atrakcją Pierścienia jest przejazd przez poligon w Biedrusku. Trzeba jednak pamiętać, że jest on możliwy tylko w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy, na dodatek wyłącznie drogą Złotniki-Biedrusko, bez zbaczania trasy. W Glinnie można zobaczyć tablicę upamiętniającą Wojciecha Bogusławskiego, a w Chojnicy – ruiny kościoła. Trzeba zważać na oznakowanie, bo to poligon, więc czasem odbywają się tu manewry wojskowe lub strzelania z ostrej amunicji.

Główny szlak Pierścienia nie ma początku ani końca, ale można go przejechać etapami. Umożliwiają to tzw. szlaki łącznikowe, których jest siedem. Wszystkie wychodzą z jednego punktu – Poznańskiego Węzła Rowerowego znajdującego się na południowo-zachodnim krańcu jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Są one tak wytyczone, że w siedmiu różnych kierunkach prowadzą cyklistów z centrum miasta i łączą się z głównym szlakiem Pierścienia w siedmiu różnych miejscach. Główna trasa wraz ze szlakami łącznikowymi tworzą w ten sposób przybliżony kształt koła z siedmioma szprychami (jak uważają jedni) lub kształt kwiatu z sześcioma płatkami (jak twierdzą pozostali).

Szlak oznaczony jest w terenie czarnym rowerkiem na białym tle z pomarańczową obwódką. Na mapach szlak ma skrót PTR, a szlaki łącznikowe – od R-A do R-G. Można sprawdzić, czy przejazd przez poligon w Biedrusku jest możliwy pod numerem telefonu +48 61 857 54 11 lub pod adresem internetowym Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.

Galeria