Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania

24, październik 2017

Tags: , , ,

Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania

Jedna z ulubionych tras rowerowych mieszkańców Poznania. Szlak ma 173 km długości i prowadzi mniej więcej wzdłuż granic powiatu poznańskiego, łącząc jego najciekawsze miejsca. Wzdłuż trasy można zobaczyć m.in. Zamek w Kórniku, Pałac w Rogalinie, Rogaliński Park Krajobrazowy, Mosinę, Wielkopolski Park Narodowy, jezioro Kierskie, poligon w Biedrusku, Puszczę Zielonka, Park Krajobrazowy Promno czy podpoznańskie Tulce z sanktuarium maryjnym. Profil szlaku jest w dużej mierze urozmaicony, jako że jego znaczna część przebiega wzgórzami morenowymi, tworzącymi znaczną część Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Zielonki, w tym znajdującą się w puszczy Górę Dziewiczą z charakterystyczną wieżą widokową.

Do niedawna ciekawą i nietypową atrakcją Pierścienia był przejazd przez poligon w Biedrusku. Niestety, od 22 grudnia 2018 roku cały teren poligonu został zamknięty dla ruchu cywilnego bez żadnych wyjątków. W związku z tym proponujemy tymczasowy objazd tego obszaru wzdłuż jego południowej granicy, tj. drogą rowerową wzdłuż szosy Biedrusko – Radojewo, następnie ul. Poligonową do Moraska i stamtąd ul. Meteorytową do ul. Gajowej. Prace nad oznakowaniem nowego odcinka Pierścienia trwają.

Główny szlak Pierścienia nie ma początku ani końca, ale można go przejechać etapami. Umożliwiają to tzw. szlaki łącznikowe, których jest siedem. Wszystkie wychodzą z jednego punktu – Poznańskiego Węzła Rowerowego znajdującego się na południowo-zachodnim krańcu jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Są one tak wytyczone, że w siedmiu różnych kierunkach prowadzą cyklistów z centrum miasta i łączą się z głównym szlakiem Pierścienia w siedmiu różnych miejscach. Główna trasa wraz ze szlakami łącznikowymi tworzą w ten sposób przybliżony kształt koła z siedmioma szprychami (jak uważają jedni) lub kształt kwiatu z sześcioma płatkami (jak twierdzą pozostali).

Szlak oznaczony jest w terenie czarnym rowerkiem na białym tle z pomarańczową obwódką. Na mapach szlak ma skrót PTR, a szlaki łącznikowe – od R-A do R-G. Można sprawdzić, czy przejazd przez poligon w Biedrusku jest możliwy pod numerem telefonu +48 61 857 54 11 lub pod adresem internetowym Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.

Galeria