XX Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

Festiwal Słowian i Cystersów w Lądzie

01, czerwiec 2024

XX Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

                   
Na jubileuszową XX edycję największej imprezy historyczno-kulturalnej w regionie, objętej patronatem MKiDN zapraszamy w pierwszy weekend czerwca! Będzie się działo: Raz Dwa Trzy, Pascal Brodnicki, Żywiołak, Dziwoludy, Jerycho, wykłady, wystawy, zwiedzanie – słowem – XX Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą – 1-2 czerwca 2024
                   
Szczegółowy program:
                    
Sobota 1.06.2024
            
Osada słowiańska:
10:00-18:30 w osadzie słowiańskiej: tradycyjne jadło i napitki, kramy, strzelanie z łuku, występy muzyczne
i pokazy średniowiecznego rzemiosła
10:00-18:00 stoisko promocyjno-edukacyjno-warsztatowe ZPKWW oraz OEP Ląd (plac przy OEP)
10:00-18:00 wystawa posterowa Tak było – 20 lat Festiwalu w Lądzie w obiektywie Bogdana Walkiewicza Kateriny Zisopulu-Bleji (OEP)
11:00-17:00 słowiański plac zabaw (mapka)
11:00-17:00 archeologiczna piaskownica (mapka)
11:00-13:30 spacer historyczno-przyrodniczy na Rydlową Górę (zbiórka pod sceną)
11:00-11:45 Przyrodnicze bajki – teatrzyk ilustracji Kamishibai (diorama w piwnicy OEP)
12:00-12:45 diorama łąk trzęślicowych z fragmentami starorzecza – zwiedzanie z przewodnikiem (OEP)
12:00-14:30 Turniej wojów o nagrodę Kasztelana Lądzkiego (arena)
12:00-15:00 (ostatni start 14:30) gra terenowa Czym się najeść w czasie postu? (infopunkt przy OEP)
13:00-13:45 Przyrodnicze bajki – teatrzyk ilustracji Kamishibai (diorama w piwnicy OEP)
14:00-14:45 diorama łąk trzęślicowych z fragmentami starorzecza – zwiedzanie z przewodnikiem (OEP)
14:30-16:00 gry i zabawy plebejskie dla dzieci (arena)
15:00-15:45 Przyrodnicze bajki – teatrzyk ilustracji Kamishibai (diorama w piwnicy OEP)
16:00-16:45 diorama łąk trzęślicowych z fragmentami starorzecza – zwiedzanie z przewodnikiem (OEP)
16:00-17:00 powitanie gości XX Festiwalu w Lądzie (scena)
17:00-18:00 Bitwa o Ląd – inscenizacja walk wczesnośredniowiecznych (arena)
18:30-19:30 AD FESTA! – koncert zespołu Tripudium (scena)
20:00-21:00 koncert zespołu Dziwoludy (scena)
                                
Klasztor:
10:00-18:00 wystawy: archeologiczna Jest impreza! Święta i świętowanie w dawnych czasach Magdaleny Felis oraz posterowa Post – pauza i akcent w codzienności Mateusza Sikory (galeria)
10:00-18:00 stoiska edukacyjne UAM, Genius loci, Pracowni Plastycznej i Konserwacji Zabytków MAP (krużganki)
10:00-18:00 pracownia drukarska i pracownia tworzenia witraży (krużganki)
10:00-18:00 pojedynki na bezpieczne miecze w obozie rycerskim (park przy klasztorze)
10:00-17:00 zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem – o każdej pełnej godzinie (zbiórka przed furtą klasztoru)
12.00-15.00 wykłady popularnonaukowe (Sala Opacka):
Religijna, społeczna i ekonomiczna rola chłopskich postów w Polsce (prof. UMCS dr hab. Mariola Tymochowicz)
Od początku i bez końca. Świętowanie w tradycyjnej kulturze ludowej (prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska)
„Dobrze jest nie jeść mięsa”. Staropolscy zakonnicy o poście, jedzeniu i przyjemności (prof. UMK dr hab. Jarosław Dumanowski)
12:00-14:00 Uczta na fest! – warsztaty kreatywne dla dzieci (dziedziniec za klasztorem)
12:00-14:00 Spotkanie z muzyką dawną Henryk Kasperczak (kapitularz)
12:30-13:00 Kącik Bajarza – słuchanie średniowiecznych legend w klasztornym zaciszu (galeria)
14:00-15:00 warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych – grupa La Dame (park przy klasztorze)
15:00-15:30 pokaz walk rycerskich (park przy klasztorze)
14:00-15:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawach (galeria)
15:30-16:00 Kącik Bajarza – słuchanie średniowiecznych legend w klasztornym zaciszu (galeria)
17:00-18:00 koncert Roberto Delira (kościół pw. NMP i św. Mikołaja)
19:00-20:00 koncert zespołu Jerycho (kościół pw. NMP i św. Mikołaja)
                       
Niedziela 2.06.2024
                     
Osada słowiańska:
10:00-17:00 w osadzie słowiańskiej: tradycyjne jadło i napitki, kramy, strzelanie z łuku, występy muzyczne
i pokazy średniowiecznego rzemiosła
10:00-17:00 stoisko promocyjno-edukacyjno-warsztatowe ZPKWW oraz OEP Ląd (plac przy OEP)
10:00-17:00 wystawa posterowa Tak było – 20 lat Festiwalu w Lądzie w obiektywie Bogdana Walkiewicza Kateriny Zisopulu-Bleji (OEP)
11:00-12:00 konkurs na rekonstrukcję stroju (scena)
11:00-11:45 Przyrodnicze bajki – teatrzyk ilustracji Kamishibai (diorama w piwnicy OEP)
11:00-17:00 słowiański plac zabaw (mapka)
11:00-17:00 archeologiczna piaskownica (mapka)
12:00-13:00 turniej piątek (arena)
12:00-12:45 diorama łąk trzęślicowych z fragmentami starorzecza – zwiedzanie z przewodnikiem (OEP)
12.00-14.00 wykłady popularnonaukowe (OEP):
Kulinarne ślady kultury. Studium archeometryczne (prof. UAM, dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka)
Gorzałka i inne trunki – mocny alkohol w dawnej Polsce (XV-XVIII wiek) (mgr Michał Szymański)
12:00-15:00 (ostatni start 14:30) gra terenowa Czym się najeść w czasie postu? (infopunkt przy OEP)
13:00-13:45 Przyrodnicze bajki – teatrzyk ilustracji Kamishibai (diorama w piwnicy OEP)
13.15-14.00 koncert zespołu Ażdaja (scena)
14:00-15:00 finałowa bitwa wojów (arena)
14:00-14:45 diorama łąk trzęślicowych z fragmentami starorzecza – zwiedzanie z przewodnikiem (OEP)
15:00-15:45 Przyrodnicze bajki – teatrzyk ilustracji Kamishibai (diorama w piwnicy OEP)
16:00-16:45 diorama łąk trzęślicowych z fragmentami starorzecza – zwiedzanie z przewodnikiem (OEP)
16:00-17:30 koncert finałowy zespołu Żywiołak (scena)
17:30 zakończenie Festiwalu na scenie (scena)
                         
Klasztor:
10:00-17:00 wystawy: archeologiczna Jest impreza! Święta i świętowanie w dawnych czasach Magdaleny Felis oraz posterowa Post – pauza i akcent w codzienności Mateusza Sikory (galeria)
10:00-17:00 stoiska edukacyjne UAM, Genius loci, Pracowni Plastycznej i Konserwacji Zabytków MAP (krużganki)
10:00-17:00 pracownia drukarska i pracownia tworzenia witraży (krużganki)
10:00-17:00 pojedynki na bezpieczne miecze w obozie rycerskim (park przy klasztorze)
10:00-16:00 zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem – o każdej pełnej godzinie (zbiórka przed furtą klasztoru)
12:00-15:00 pokaz kulinarny cysterskiej kuchni średniowiecznej Pascala Brodnickiego (dziedziniec za klasztorem)
12:00-14:00 Uczta na fest! – warsztaty kreatywne dla dzieci (dziedziniec za klasztorem)
12:30-13:30 koncert Collegium Clara Tumba i Chóru Bazyliki OO. Cystersów z Mogiły (kościół pw. NMP i św. Mikołaja)
12:30-13:00 Kącik Bajarza – słuchanie średniowiecznych legend w klasztornym zaciszu (galeria)
13:30-14:00 pokaz walk rycerskich (park przy klasztorze)
14:00-15:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawach (galeria)
15.00-16.00 warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych – grupa La Dame (park przy klasztorze)
15:30-16:00 Kącik Bajarza – słuchanie średniowiecznych legend w klasztornym zaciszu (galeria)
18:00-20:00 koncert finałowy XX Festiwalu w Lądzie – zespół Raz, Dwa, Trzy (kościół pw. NMP i św. Mikołaja)