Wystawa “Religia(e) Słowian. Pogaństwo i chrześcijaństwo we wczesnośredniowiecznej Polsce”

22, styczeń 2024

Wystawa “Religia(e) Słowian. Pogaństwo i chrześcijaństwo we wczesnośredniowiecznej Polsce”

Słowianie na ziemiach polskich nie wyznawali jednej religii. Ich wierzenia, mimo wielu punktów wspólnych, różniły się bóstwami, miejscami otaczanymi czcią i sposobem sprawowania kultu. Problematyka różnorodności wierzeń na ziemiach polskich okresu wczesnego średniowiecza stała się więc inspiracją i głównym celem niniejszej wystawy.
Wystawa podzielona jest na cztery części. Pierwsza, poprzedzona wstępem ukazującym stan badań, wskazuje słowiańskie bóstwa oraz ślady dawnych rytuałów. Druga zwraca uwagę na ludzkie przeżywanie wiary, zarówno osobiste, jak i wspólnotowe. Trzecia opowiada o postrzeganiu przez naszych przodków śmierci i ich zwyczajach pogrzebowych. Czwarta część poświęcona jest pojawieniu się wiary chrześcijańskiej na ziemiach polskich.
Wystawa opowiada o religiach Słowian nie tylko poprzez zabytki, które pochodzić będą z Wielkopolski, Śląska, Mazowsza i Pomorza. Wyobrażenie dawnych wierzeń ułatwiają także inspirowane wystawą ilustracje.

Bilety:

cena od 20 zł