The 5th Season i Krzesimir Dębski: „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego na jazzowo!

12, Grudzień 2021

The 5th Season i Krzesimir Dębski: „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego na jazzowo!

Niezwykły projekt – nie dlatego, że oparty na najbardziej chyba rozpoznawalnym i spopularyzowanym na świecie koncercie solowym Antonio Vivaldiego pt. „Cztery pory roku”. Niezwykły z tego względu, iż to bodaj jedyna adaptacja całości utworu. W przeszłości było wiele, mniej lub bardziej udanych, prób adaptacji i łączenia tego koncertu z muzyka popularną i rockową. Na ogół jednak ograniczano się tylko do najbardziej rozpoznawalnych czy najbardziej efektownych jego części.

Uniwersalnym kluczem użytym przy tworzeniu tego opracowania jest jazz, z całą jego różnorodnością, eklektyzmem i bogactwem form. Przy czym absolutnie nie chodzi o to, by tym kluczem otworzyć wszystko, co możliwe, a tylko te sekretne, zamknięte – ze względów historycznych, kulturowych lub choćby formalnych – drzwi i przejścia.

Zadanie trudne w realizacji przede wszystkim, dlatego, iż z założenia oryginalna forma pozostaje bez zmian. Muzycy pracując nad adaptacją z uwagą i wyobraźnią otwierają tylko fragmenty kolejnych części, tworząc dla siebie pole do osobistych interpretacji i improwizacji. Poruszają się w tych przestrzeniach z wielką swobodą, zwracając przy tym baczną uwagę na programowe i sonorystyczne konteksty poszczególnych części dzieła.

Wystąpią:
– Krzesimir Dębski – skrzypce,
– Janusz Nykiel – skrzypce,
– Jacek Szreniawa – gitary,
– Łukasz Perek – instrumenty klawiszowe,
– Jakub Olejnik – kontrabas, gitara basowa,
– Zbigniew Lewandowski – perkusja, instrumenty perkusyjne.

Bilety:

cena od 95 zł