Rocznica Chrztu Polski na Lednicy

Wyspa Ostrów Lednicki z lotu ptaka

14, kwiecień 2024

Rocznica Chrztu Polski na Lednicy

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza 14 kwietnia na Święto Chrztu Polski na Ostrowie Lednickim! O wydarzeniu przypomni dzwon Mieszko i Dobrawa – symbol dynastii piastowskiej, który o godz. 13:00 będzie rozbrzmiewał na Ostrowie Lednickim, nazywanym Chrzcielnicą Polski.
                 

Program
                                                      
12:00 – uruchomienie przeprawy promowej na Ostrów Lednicki (prom będzie kursował nie

rzadziej niż co 30 minut);

13:00 – bicie dzwonu „Mieszko i Dobrawa” – symbolu dynastii piastowskiej;

13:05 – wotywna Msza Święta celebrowana w kaplicy baptyzmalnej na Ostrowie Lednickim

przez księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka Prymasa Polski w intencji Polski i pokoju na Świecie;

14:00 – spotkanie przy kawie i herbacie w schronisku na Ostrowie Lednickim oraz krótka

prelekcja pt. „Ostrów Lednicki – Chrzcielnica Polski”;

14:30 – zwiedzanie Ostrowa Lednickiego z archeologiem;

15:30 – ostatni kurs promu z Ostrowa Lednickiego