Letnie o Piastach bajanie w Gieczu

17, lipiec 2022

Letnie o Piastach bajanie w Gieczu

Już 17 lipca w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu odbędzie się popołudniowy piknik historyczno-rekreacyjny zakończony wieczorną inscenizacją wybranego wydarzenia związanego z historią dynastii Piastów.
           
Powrót Bezpryma – to tytuł tegorocznego widowiska z cyklu Letnie o Piastach bajanie… W tym roku opowieść nawiąże do czasów walki o władzę po śmierci Bolesława Chrobrego, przedstawione zostaną dzieje konfliktu między spadkobiercami – pierworodnym synem Bolesława Bezprymem a jego młodszym bratem Mieszkiem II. Jest to wielkie wyzwanie, bo po raz pierwszy scenariusz powstał w oparciu o zaledwie kilka kronikarskich wzmianek. 

Zapachy i smaki wczesnego średniowiecza – na osadzie gościć będą grupy rekonstrukcyjne z całej Polski, które zamieszkają w naszych chatach ożywiając w tym dniu nieco ospałą codzienność osady. A muzyczne wsparcie Joanny Lacher z pewnością sprawi, że czasy sprzed prawie tysiąca lat odczuwalne będą wszystkimi zmysłami.
           
Program:
16.00 – 18.00
– życie codzienne we wczesnośredniowiecznej osadzie – pokazy rzemiosł
– zabawy plebejskie
– możliwość zwiedzania ekspozycji „Terra sancta – Giecz w monarchii piastowskiej” [na grodzisku]
17.30 – gawęda prof. UAM dr. hab. Edwarda Skibińskiego Bezprym – pierworodny syn Bolesława Chrobrego [osada]
18.15 – Akustycznie – historycznie: Joanna Lacher [osada]
ok. 19.00 – POWRÓT BEZPRYMA – inscenizacja historyczna [osada]
              
Bilety wstępu:
Normalny – 10 zł
Ulgowy – 5 zł
Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny