Festiwal Nowa Siła Kuratorska 2021 [online] – dzień 8

28, Kwiecień 2021

Festiwal Nowa Siła Kuratorska 2021 [online] – dzień 8

Kolejna odsłona jedynego w Polsce festiwalu debiutujących kuratorów sztuk performatywnych. W tym roku wydarzenie w całości odbędzie się w sieci.
Online w Facebook Live: https://www.facebook.com/NSKfest
W programie: WYKŁAD: Role Playing Education – gry narracyjne (RPG) w edukacji.
Kurator projektu: Oskar Chyżyński, Prowadzący: Jakub Alejski.

W trakcie wykładu przedstawiona zostanie koncepcja wykorzystania medium gier narracyjnych (ang. Role Playing Games; RPG) do celów edukacyjnych. Pierwsza część wystąpienia poświęcona zostanie genezie i charakterystyce gier narracyjnych. Następnie omówione zostaną mechanizmy i procesy odpowiadające za skuteczne przyswajanie informacji w trakcie rozgrywki. Konkluzja wykładu zostanie wzbogacona przykładami implementacji istniejących rozwiązań korzystających z mechanizmów gier narracyjnych w nauczaniu.

**
Nowa Siła Kuratorska 2021 to XII edycja Festiwalu, którego formuła polega na prezentacji interdyscyplinarnych projektów, skoncentrowanych głównie na ważnych kwestiach społecznych, etycznych i estetycznych. Motywem tegorocznej edycji jest przywracanie w dyskursie społecznym tego, co często zapomniane lub niedostrzegane poprzez zastosowanie szerszego spojrzenia na pozornie znane tematy.

Wstęp wolny