Festiwal Nowa Siła Kuratorska 2021 [online] – dzień 11

12, Maj 2021

Festiwal Nowa Siła Kuratorska 2021 [online] – dzień 11

Kolejna odsłona jedynego w Polsce festiwalu debiutujących kuratorów sztuk performatywnych. W tym roku wydarzenie w całości odbędzie się w sieci.
Online w Facebook Live: https://www.facebook.com/NSKfest
W programie: WYKŁAD: Biomechanika teatralna Wsiewołoda Meyerholda – trening.
Kuratorki projektu: Olga Grześko, Anna Piecha.
Prowadząca: Małgorzata Jabłońska.

Problem „nowego aktora” dla „nowego teatru” stanowił idée fixe profesjonalnego życia Meyerholda. Jego natura badacza popychała go w kierunku poszukiwania ogólnych zasad teatru. Zależało mu na rewolucji w teatrze, na poprawie stanu środowiska teatralnego całego kraju, a nie jedynie na zbudowaniu własnego zespołu. Do osiągnięcia tego dalekiego celu niezbędny był w jego rozumieniu czytelny, utylitarny system edukacji teatralnej, kompendium wiedzy o zawodzie aktora (i reżysera) oraz możliwie uniwersalne, sprawdzone narzędzia (ćwiczenia), stworzone w oparciu o wiedzę naukową i praktyczne badania eksperymentalne. Biomechanika teatralna jest odpowiedzią Meyerholda na to zapotrzebowanie. Jest efektem ponad dwudziestu lat eksperymentów podejmowanych przez Meyerholda i jego aktorów w pracy studyjnej i scenicznej, w czasie których badaniu podlegały zarówno praktyki zaczerpnięte z przeszłości, z “epok prawdziwie teatralnych”, z doświadczeń teatrów Wschodu, jak i pochodzące z dziedzin pokrewnych (sport, taniec, organizacja pracy), a także osiągnięcia naukowe psychologów, neurologów i fizjologów. Biomechanika teatralna jest więc pierwszym na gruncie teatru zachodniego syntetycznym treningiem aktorskim – otrzymywanym “sztucznie” w wyniku syntezy różnych elementów w celu uzyskania założonych wyników. Łącząc różne perspektywy staram się zrekonstruować Meyerholdowską koncepcję aktorstwa i towarzyszących mu procesów edukacyjnych.

**
Nowa Siła Kuratorska 2021 to XII edycja Festiwalu, którego formuła polega na prezentacji interdyscyplinarnych projektów, skoncentrowanych głównie na ważnych kwestiach społecznych, etycznych i estetycznych. Motywem tegorocznej edycji jest przywracanie w dyskursie społecznym tego, co często zapomniane lub niedostrzegane poprzez zastosowanie szerszego spojrzenia na pozornie znane tematy.

Wstęp wolny