22. Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie

18, maj 2022

22. Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie

W dniach od 18-19 maja 2022 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbędą się Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie, czyli cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne.

Jest to wyjątkowe wydarzenie naukowe, ze względu na jego interdyscyplinarny charakter „spajający” badania archeologiczne i antropologiczne. W Funeraliach uczestniczą nie tylko archeolodzy i antropolodzy, ale także historycy, antropologowie kultury, etnografowie, językoznawcy, kulturoznawcy, fizycy, chemicy, biolodzy molekularni, geolodzy, palinolodzy, archeozoolodzy i przedstawiciele szeregu innych dyscyplin. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Uniwersalizm i różnorodność. Grób w badaniach interdyscyplinarnych”.


Więcej informacji na: http://ptantropologiczne.pl/funeralia/