Kraina 100 Jezior

24, październik 2017

Tags: , , ,

Kraina 100 Jezior

Sierakowski Park Krajobrazowy jest często nazywany Krainą 100 Jezior. To najlepiej opisuje to miejsce, jako że takie zagęszczenie jezior znajdziecie tylko w kilku miejscach. To jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w Wielkopolsce – zarówno na plaży jak i na rowerze czy w kajaku.

Jezioro Jaroszewskie o zachodzie słońca
Jezioro Jaroszewskie

Park zajmuje obszar między Międzychodem, Kwilczem i Chrzypskiem Wielkim z Sierakowem w jego sercu. Obejmuje wzgórza morenowe, doliny rzek, rynny jezior oraz fragment Puszczy Noteckiej. Krajobraz ten ukształtował lądolód podczas ostatniego zlodowacenia.

Nad jezioro!

Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu są liczne jeziora. Największym z nich jest Chrzypskie, ale największą sławą cieszy się jezioro Jaroszewskie – największy ośrodek sportów wodnych w okolicy Sierakowa. Z kolei jezioro Śremskie jest trzecim co do głębokości w Wielkopolsce i stanowi jedyną w regionie kryptodepresję (jego najgłębsze miejsce ma 45 m i leży 6 m poniżej poziomu morza).

Jezioro Bucharewskie w pełni lata. Brzeg z szuwarami.
Jezioro Bucharewskie

Spektakularnym elementem tego krajobrazu są także wydmy, stworzone dzięki piaskowi naniesionemu przez topniejący lądolód i późniejszą działalność wiatru. W południowej części parku wiele jest wzgórz morenowych porośniętych lasami liściastymi. Kilka z nich jest efektownymi punktami widokowymi. Najpopularniejszy znajduje się przy szosie z Łężeczek do Pniew. Stoi tam pierwszy na świecie pomnik odsłonięty w III tysiącleciu (dokładnie minutę po północy 1 stycznia 2001 r.).

Góra Głazów – punkt widokowy

Spotkanie z przyrodą

We wsi Marianowo rośnie dąb „Józef” o obwodzie 840 cm. Na jeziorze Kłosowskim jest rezerwat Czaple Wyspy chroniący miejsca lęgowe czapli, kani, czarnej, kormoranów i rybołowów. Ciekawe są rezerwaty „Buki nad jeziorem Lutomskim” i „Bukowy Ostrów”, w których można zobaczyć cenne bukowe lasy na stokach wzniesień. Z kolei nad jeziorem Kubek rosną bardzo rzadkie rośliny: widłak goździsty, pomocnik baldaszkowaty oraz zimoziół północny zwany „reliktem glacjalnym”, ulubiona roślina Karola Linneusza. Specjaliści zwrócą też pewnie uwagę na rzadkie gatunki mchów.

Wiewiórka na drzewie koło Sierakowa

Spośród zwierząt pojawiających się w Parku najczęściej wymienia się wilki. Cenni przedstawiciele ptaków to bielik i zimorodek, a gwiazdą wśród owadów jest niewątpliwie kudłatka – owad z rzędu chruścików „przechrzczony” niedawno na krynicznię wilgotkę. Jest to jedyny chruścik w Polsce objęty ochroną. Warto też zajrzeć nad jezioro Mnich, nad brzegami którego w 2011 roku odkryto stanowisko ważki – zalotki większej. Rosną tu także mchy wapniolubne, stad utworzenie rezerwatu „Mszar nad jeziorem Mnich”.

Szlaki Turystyczne

W Parku wyznaczono sześć ścieżek dydaktycznych. Przez jego teren przebiega sieć szlaków pieszych, rowerowych, konnych i wodnych, których długość szacowana jest na ponad 1000 km. Prężnie działa Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, skąd rozchodzi się sieć certyfikowanych szlaków nordic walking a także znakowane szlaki prowadzące do malowniczych wąwozów.

Równie popularną trasą turystyczną jest czerwony szlak prowadzący z Sierakowa w kierunku rezerwatu Buki nad Jeziorem Lutomskim. To trasa pozwalająca podziwiać wszystkie skarby parku – jeziora, wzgórza, głębokie rynny i bujne lasy.

Przez Sierakowski Park Krajobrazowy przebiega również dalekobieżny szlak rowerowy Szlak Stu Jezior, który zaczyna się w Poznaniu (nad jeziorem Malta) i biegnie aż do Międzychodu.

www.zpkww.pl
Tekst: Jacek Y. Łuczak, Jacek Cieślewicz
Foto: Rafał Ćwiertnia

Galeria