Rogaliński Park Krajobrazowy

24, październik 2017

Rogaliński Park Krajobrazowy

Park leży w okolicach Rogalina, kilkanaście kilometrów na południe od Poznania. Skarbem Parku są dęby, nadwarciańskie łęgi i liczne strorzecza Warty. Śmiało można powiedzieć, że tutejsze skupisko dębów szypułkowych jest jednym z największych i najcenniejszych w Europie.

Teren ukształtował lodowiec podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, a zwłaszcza w jego ostatniej fazie – wycofywania się. Swoje „trzy grosze” dołożyła meandrująca Warta, która utworzyła piękne i rozległe starorzecza. Jest ich tu najwięcej z całego biegu rzeki, a większość z nich ma charakter trwały. Najgłębszym starorzeczem jest 7-metrowy Tuchoń, a najbardziej rozległym – 8-hektarowa Święconka.

Rogaliński Park Krajobrazowy. Stuletnie dęby we mgle.

W Parku rośnie kilkaset gatunków roślin w tym wiele zagrożonych wyginięciem. Wśród nich są: fiołek mokradłowy, kosaciec syberyjski, nasięźrzał pospolity czy selernica żyłkowana a także goździk pyszny i goździk siny, rosnący w runie leśnym ponadstuletniego boru sosnowego. Dla tego ostatniego Rogaliński Park Krajobrazowy jest północną granicą zasięgu, i dlatego stworzono mu rezerwat „Goździk siny w Grzybnie”. Drugi rezerwat – „Krajkowo” chroni fragment terasy zalewowej Warty z pięknymi starorzeczami, mokradłami i lasami łęgowymi.

Spośród zwierząt na uwagę zasługują szczególnie te związane ze środowiskiem wodnym i błotnym oraz z występowaniem starych dębów. Na terenie parku stwierdzono 288 gatunków chrząszczy! 15 z nich jest objętych ścisłą ochroną: w tym kozioróg dębosz, tęgosz rdzawy, kwietnica okazała i pachnica dębowa. Liczba gatunków ptaków w Parku przekracza 220. Ornitolodzy zachwyceni są obecnością dzięciołów zielonego i średniego, krętogłowa i rybitwy czarnej. Z przedstawicieli płazów można usłyszeć kumaka nizinnego i zobaczyć traszkę grzebieniastą.

Rogaliński Park Krajobrazowy. Rozlewiska Warty.

W pobliskim Rogalinie warto zwiedzić pałac Raczyńskich z dwoma wspaniałymi parkami: francuskim i angielskim. W tym drugim rosną trzy słynne pomnikowe dęby: Lech Czech i Rus, a także nie ustępujący im wiekiem dąb Edward, którego można zobaczyć przy zejściu na terasę zalewową.

Do Parku można dostać się nie tylko samochodem, ale także rowerem (przebiegają tędy dwie ważne drogi: Nadwarciański Szlak Rowerowy i Szlak Konwaliowy) oraz łódką lub kajakiem (Warta jest częścią Wielkiej Pętli Wielkopolski, najbliższa przystań znajduje się w Rogalinku). W okolicy jest także sporo ośrodków jeździeckich. W Parku wyznaczono cztery ścieżki dydaktyczne, z których można się dowiedzieć wiele o dębach, gospodarce i ochronie lasu czy ekologicznej roli starych drzew.

www.zpkww.pl

Galeria