Plac Adama Mickiewicza

Plac Adama Mickiewicza w Poznaniu

25, marzec 2019

Tags:

Plac Adama Mickiewicza

Plac Adama Mickiewicza jest jednym z najruchliwszych miejsc w Poznaniu, miejscem zarówno koncertów i happeningów jak i wystąpień publicznych czy demonstracji. Tutaj z wiernymi spotkał się w 1997 roku papież Jan Paweł II i to tutaj gromadzą się co roku rzesze studentów na pamiątkowe zdjęcie po absolutorium. Nawet będąc w Poznaniu krótko trzeba koniecznie zajrzeć w to miejsce, gdyż przez wielu uważany jest za jedno z najciekawszych w mieście.

Park Adama Mickiewicza. Widok na zamek i poznańskie krzyże.
Park Adama Mickiewicza

Plac stanowi on centralny punkt tak zwanej Dzielnicy Cesarskiej. Ta powstała na początku XX wieku w związku z rozbiórką wewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Poznań, który otaczał całe miasto na lewym brzegu Warty. W miejsce dawnych wałów wytyczono szeroką ulicę – dzisiaj Aleja Niepodległości, a całość postanowiono zabudować reprezentacyjnymi gmachami. Projekt rozbudowy Poznania sporządził wybitny urbanista  Joseph Stübben.

Zabudowa

Centrum nowej dzielnicy miał być Zamek Cesarski, od którego pochodzi nazwa. Zamek powstał dla cesarza Wilhelma II Hochenzollerna i miał być jedną z jego oficjalnych rezydencji. Reprezentuje styl romański, nawiązujący do czasów Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Przez pewien czas należał do Uniwersytetu, a obecnie mieści Centrum Kultury Zamek.

Zamek Cesarski w Poznaniu
Zamek Cesarski w Poznaniu

Z czasem Plac Adama Mickiewicza zaczął obrastać innymi gmachami. Zachodnia pierzeja należy do Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza. Znajduje się tutaj neorenesansowa Aula Uniwersytecka – słynąca z doskonałej akustyki, oraz Collegium Minus, będące siedzibą rektora uczelni a dawniej głównym gmachem Akademii Królewskiej. Na południe od placu mieści się inna poznańska uczelnia – Akademia Muzyczna, której stary gmach jest dawnym Domem Ewangelickim, natomiast nowy – połączony z okazałą aulą to projekt współczesny. Od północy z placem sąsiaduje park z uwielbianą przez poznaniaków fontanną. Na jego końcu widoczny jest okazały budynek Teatru Wielkiego czyli poznańskiej opery. Jego fasada jest stylizowana na antyczne budowle starożytnego Rzymu, a symbolem opery jest pegaz stojący na dachu budynku.

Plac Adama Mickiewicza w Poznaniu
Plac Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pomniki

Plac Adama Mickiewicza t o nie tylko budowle, ale też dwa bardzo charakterystyczne pomniki. Jeden z nich przedstawia patrona placu i patrona poznańskiego uniwersytetu. Pomnik Mickiewicza jest ważnym elementem kultury studenckiej, jako że zdjęcie pod nim jest nieodłącznym elementem świętowania absolutorium.

Jeszcze bardziej znane są dwa poznańskie krzyże. Monument ten upamiętnia wydarzenia z czerwca 1956 roku, nazywanego Powstaniem Poznańskim. Wtedy to w Poznaniu doszło do pierwszych w czasach PRL protestów przeciwko władzy komunistycznej. W ich efekcie doszło do kilkudniowych walk ulicznych i zaczął się proces destalinizacji w Polsce.

Tekst: Jacek Cieślewicz
Foto: Tomasz Hejna, Radosław Maciejewski (Fotoportal)