Pałac w Miłosławiu

Pałac w Miłosławiu po zmroku

27, listopad 2018

Tags: ,

Pałac w Miłosławiu

Pałac w Miłosławiu – kameralnym mieście w powiecie wrzesińskim – to miejsce przepełnione historią. Miłosław od 1777 roku należał do zasłużonego dla Wielkopolski rodu Mielżyńskich. W latach 40. XIX stulecia Seweryn Mielżyński, przebudował pałac. W jego wnętrzach gromadził zbiory malarstwa polskiego i obcego, które w 1882 roku stały się podstawą utworzenia Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu.

Pałac w Miłosławiu po zmroku

Pałac w Miłosławiu po zmroku

W 1895 roku Miłosław kupił Józef Kościelski, który rozbudował pałac nadając mu cechy neorenesansowej rezydencji. W historii Kościelski zapisał się nie tylko jako poeta, dramaturg oraz filantrop, ale też jako mecenas sztuki – był mecenasem Jana Kasprowicza oraz fundatorem pierwszego na ziemiach polskich pomnika Juliusza Słowackiego. Pomnik ten, dłuta Władysława Marcinkowskiego, stanął w miłosławskim parku. Jego odsłonięcia 16 września 1899 roku dokonał sam Henryk Sienkiewicz. Budowa pomnika była wielkim wydarzeniem, w którym wzięło udział wielu znanych Polaków ze wszystkich zaborów, nadając temu wydarzeniu cech patriotycznych.

Pałac, po pożarze w 1945 roku, został odbudowany dopiero w latach 60.  XX wieku. Dziś mieści się w nim szkoła. Park jest ogólnodostępny dla zwiedzających.

Tekst: Anna Plenzler
Foto: Karol Budziński

Galeria