Kalwaria w Ujściu

24, październik 2017

Kalwaria w Ujściu

Miasto Ujście, jak sugeruje jego nazwa, leży w ujściu rzeki Gwdy do Noteci. To malowniczy teren doliny Noteci otoczonej wzgórzami morenowymi. Na stoku jednego z nich zbudowana została terenowa droga krzyżowa z czternastoma kaplicami. Takie obiekty nazywane są kalwariami, mają upamiętniać Mękę Chrystusa. Kalwarię Ujską stworzył w latach 1893-1908 miejscowy ksiądz Franciszek Renkawitz, proboszcz tutejszej parafii św. Mikołaja. Były to czasy zaborów, więc twórcy kalwarii chodziło nie tylko o rozwój duchowy parafian, ale także o podtrzymywanie wśród podopiecznych poczucia polskości. Przybywały tu tłumy pielgrzymów, zwłaszcza w pierwsze niedziele lipca na odpust Przelania Krwi Najświętszej Jezusa Chrystusa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Kalwaria Ujska jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu, a to dlatego, że granica państwa z Niemcami przechodziła zaledwie kilkaset metrów dalej, a kaplice drogi krzyżowej (leżące na odzyskanych ziemiach polskich) były doskonale widoczne z terenów, które pozostały pod niemiecką jurysdykcją.

Na wskroś polska kalwaria tak podrażniła hitlerowców, że w 1943 roku całkowicie ją zniszczył, ale kalwaria przetrwała w pamięci mieszkańców. Tuż po wojnie w miejscach zniszczonych kaplic stanęły drewniane krzyże – na tyle pozwoliły komunistyczne władze.

Odbudowa drogi krzyżowej rozpoczęła się w 1996 roku. Kaplice odtwarzane są w charakterze i stylu, uwiecznionym na starych fotografiach, pocztówkach i na podstawie wizerunków w zachowanych dokumentach.

Obiekt ogólnodostępny.

www.parafia-ujscie.manifo.com