Fara w Grodzisku Wielkopolskim

04, grudzień 2018

Tags: ,

Fara w Grodzisku Wielkopolskim

Fara w Grodzisku – a w zasadzie kościół Św. Jadwigi Śląskiej – to jedna z oryginalniejszych budowli sakralnych w Wielkopolsce. I choć pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1401 roku, to prawdopodobnie  parafię założono tu już w połowie XIII wieku. Pierwsza świątynia z pewnością była drewniana. Murowaną wzniesiono dopiero po roku 1426.  Dziś zachowaną część gotyckich murów przykrywa tynk.

W drugiej ćwierci XVII wieku, z fundacji Jana Opalińskiego, wojewody poznańskiego świątynię gruntownie przebudowano w stylu manierystycznym, według projektów Krzysztofa Bonadury Starszego. Ostatnie prace przy niej zakończono dopiero w 1672 roku.

Kościół świętej Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim

Fara w Grodzisku jest orientowany (prezbiterium kościoła zwrócone jest na wschód), jednonawowy, po bokach z podwójnymi kaplicami, które – podobnie jak prezbiterium – kryte są kolistymi kopułami. Największą, wznoszącą się nad prezbiterium, wieńczy blaszana figura św. Floriana z herbem i inicjałami ostatniego fundatora oraz datą ukończenia robót.

Wyposażenie świątyni jest głównie barokowe, a na uwagę zasługuje rokokowy ołtarz w prawej kaplicy, z obrazem Matki Boskiej Różańcowej z 1640 roku, pędzla Bartłomieja Strobla.

Tekst: Anna Plenzler
Foto: Karol Budziński, Stanisław Nowak / Wikimedia Commons