Ziemiański Szlak Rowerowy

26, luty 2019

Tags: ,

Ziemiański Szlak Rowerowy

Ziemiański Szlak Rowerowy ma 245 km długości i tworzy pętlę w południowej części Wielkopolski, łącząc liczne w tym rejonie dwory i pałace. Zaczyna się w Mosinie i rozdziela się w dwóch kierunkach, skąd można wybrać dowolny kierunek: przez Leszno albo przez Gostyń.

Bazylika świętogórska
Bazylika na Świętej Górze

Ziemiański Szlak Rowerowy uznaje się za najbardziej „wielkopolski” spośród tras Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, a to dlatego, że prowadzi przez tereny krajobrazowo najbardziej charakterystyczne dla wielkopolskiej wsi. W czasie wyprawy można także podziwiać zamki, dworki i pałace – rezydencje należące niegdyś do zamożnych i znaczących wielkopolskich rodów szlacheckich i ziemiańskich.

Pałac w Racocie

Szlak prowadzi m.in. przez Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego, Racot ze słynną stadniną koni i klasycystycznym pałacem oraz Kościan, w którym można zobaczyć ratusz, pozostałości murów twierdzy i piękną wieżę ciśnień. Szlak wiedzie przez Osieczną do Leszna i zamku w Rydzynie. Jadąc przez Pakosław, Turew (z barokowym pałacem Chłapowskich) i Krzywiń (z gotyckim kościołem św. Mikołaja) dojeżdża się do pięknego zespołu klasztornego benedyktynów w Lubiniu i skansenu filmowego „Soplicowo”. W Gostyniu warto zobaczyć gotycki kościół św. Małgorzaty i Muzeum Starych Pojazdów, a na pobliskiej Świętej Górze – barokową bazylikę Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. W Pępowie oprócz gotyckiego kościoła z wieżą przypominającą basztę i pałacu Mycielskich warto zobaczyć cenioną hodowlę koni rasy wielkopolskiej. Najdalej wysuniętym miastem na pętli Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego jest Rawicz z XVIII-wiecznym barokowym ratuszem, na którym zachował się pierwszy w Polsce piorunochron.

Rynek w Rydzynie

Na trasie można zobaczyć także drewniane zabytkowe wiatraki, charakterystyczne dla krajobrazu dawnej wielkopolskiej wsi.

Szlak oznaczony jest na mapie skrótem ZSR, a w terenie piktogramem roweru na białym tle i zielonym kierunkowym znakiem turystycznym. ZSR należy do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych.