Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą (pow. słupecki) wyznacza początek sezonu eventów na Szlaku Piastowskim. Przed nami całe lato emocji i podróży do epoki pierwszych Piastów, tymczasem w dniach 2 i 3 czerwca zapraszamy do odwiedzenia Lądu. Na turystów czeka masa atrakcji. Sceną dla nich będą dwa kluczowe miejsca w Lądzie: pocysterski klasztor, którego początki sięgają XIII wieku, oraz rekonstrukcja słowiańskiego grodu, wokół którego rozłoży się ogromny obóz piastowskich wojów.

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą organizowany jest od 2005 roku, za każdym razem z innym motywem przewodnim. W tym roku mottem tym  będą “Herby, Rody i Rodziny“. W programie między innymi:

 • Warsztaty rzemieślników i kramy kupieckie
 • Koncerty zespołów Przybył, Dziwoludy
 • Wykłady popularnonaukowe
 • Warsztaty tańców dawnych i ludowych
 • Bitwa o gród
 • Wyprawa rodzinna do grodziska wczesnośredniowiecznego na Rydlowej Górze
 • Widowisko dla dzieci „O rycerzu Herbu Trzy Dęby”
 • Warsztaty z kaligrafii
 • Wystawa archeologiczna
 • Zwiedzanie klasztory z przewodnikiem
 • Pokazy walk wojów średniowiecznych
Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Turyści zwiedzają gród słowiański.

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

Ląd nad Wartą to miejsce tętniące historią. Najpierw znajdował się tutaj gród plemienny, później ważny ośrodek państwa piastowskiego, prawdopodobnie jedna z pierwszych placówek misyjnych w kraju, a następnie klasztor cysterski ufundowany przez Mieszka III Starego, ognisko życia duchowego i kulturalnego, przyciągał ongiś licznych kupców i pielgrzymów, nierzadko też gościł naszych władców oraz stawał się obiektem walk i areną głośnych wydarzeń politycznych.

Ląd znajduje się przy drodze wojewódzkiej 467 z Goliny do Ciążenia. Równolegle do niej biegnie droga krajowa nr 92 oraz Autostrada A2 (zjazd na węźle Słupca). W pobliżu miejsca festiwalu znajduje się parking. Niestety, nie jest możliwy dojazd pociągiem. Warto zwrócić uwagę, że przez Ląd przebiega także Nadwarciański Szlak Rowerowy.