Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego

26, listopad 2018

Tags: ,

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego jest jedną z najbardziej charakterystycznych budowli Kalisza i niewątpliwie jedną z najczęściej fotografowanych. Zbudowany został w latach 1919-1936 według projektu Czesława Przybylskiego. Neoklasycystyczna budowla nabiera urody przeglądając się w wodach Prosny, nad którą stoi, na skraju jednego z najstarszych parków miejskich w Polsce.

Obecny gmach jest czwartą w dziejach miasta siedzibą teatru. Pierwszy był drewniany teatr wzniesiony przez Bogusławskiego w 1801 roku u zbiegu ulic Babina i placu Kilińskiego. Drugi, murowany, który stanął nad brzegiem Prosny w latach 1829-35, spłonął w 1858 roku. Trzeci budynek teatru, w stylu tzw. mieszczańskiego neorenesansu zbudowano w 1890 roku i służył kaliszanom do 1914 roku, kiedy podzielił losy zburzonego i spalonego przez Prusaków miasta. Czwarty gmach, z okresu międzywojennego, służy kaliszanom do dziś.  Od 1961 roku odbywają się w nim Kaliskie Spotkania Teatralne – jeden z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce.

Tekst: Anna Plenzler
Foto: Krystyna Liszewska

Galeria