Śmigielska Kolej Dojazdowa

24, październik 2017

Śmigielska Kolej Dojazdowa

Oficjalne otwarcie kolei nastąpiło 17 września 1900 roku. Była odpowiedzią władz powiatowych na budowę wielkiej linii kolejowej z Poznania do Wrocławia, która ominęła Śmigiel. Rozstaw szyn kolei śmigielskiej mierzył początkowo 1000 mm, i choć już wtedy był mniejszy od normalnotorowego (1435 mm), to „wąskotorówką” zaczęto nazywać śmigielską kolej dopiero w 1951 roku, kiedy rozstaw szyn zmniejszono do 750 mm. Zachowało się zaledwie 23 km torów na trasie ze Starego Bojanowa przez Śmigiel do Wielichowa. Niemal w całości zachowała się infrastruktura, m.in. stacje, urządzenia lokomotywowni, torowisko i pojazdy: lokomotywy, wagony, drezyny, węglarki czy wózki leśne.

Kolejką opiekuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Kolejki Wąskotorowej. Na trasie nie ma regularnego ruchu pasażerskiego, tylko turystyczny dla grup zorganizowanych – z dodatkowymi atrakcjami (ogniska, występy orkiestry dętej, przejazdy drezyną ręczną).

Przejazd dla grupy do 50 osób – 450 zł. Tel. +48 65 518 00 37.

www.kolejka.smigiel.pl

Galeria