Śluza Krostkowo

19, sierpień 2020

Tags:

Śluza Krostkowo

Piętrzący stopień wodny „Krostkowo” na rzece Noteć jest unikatem w skali europejskiej i jedynym tego typu w Polsce.

 

 

 

Śluza jest budowlą typu ziemno- faszynowego. Posiada dwuskrzydłowe wrota, kiedyś drewniane, a obecnie stalowe. Są one zamykane i otwierane ręcznie. Oprócz śluzy jest jeszcze jaz kozłowo-iglicowy. Piętrzy on wodę, regulując w tym miejscu różne poziomy wód rzeki, ok. 50 cm i kieruje wodę na dolne stanowisko śluzy. Wszystkie urządzenia śluzy i jazu pochodzą z lat 1912 – 1914 i są objęte ochroną prawną i zostały wpisane do rejestru zabytków. Śluza o numerze 11 znajduje się na 68.2 km Noteci na szlaku turystycznym „Wielka Pętla Wielkopolski” (międzynarodowa droga wodna E 70).