Słupca

24, październik 2017

Słupca

Jedną z najstarszych pamiątek po dawnych mieszkańcach ziemi słupeckiej jest pozostałość grodu obronnego z wczesnej epoki żelaza (750-400 r. p.n.e.). Te relikty są trudno dostępne, bo znajdują się na wyspie na jeziorze Słupeckim. Grodzisko jest lokalnie nazywane Kopcem Szwedzkim, ale z najazdem Szwedów na Polskę nie ma nic wspólnego.

Nazwy miasta zbliżone do obecnej – Slubzec, Slupcza czy Słupcza – pojawiają się w dokumentach w XIII wieku. Wtedy też Słupca zyskała prawa miejskie. W 1290 roku zgodę na ich nadanie na prawie magdeburskim wyraził książę Przemysł II. W średniowieczu Słupca miała sporo przywilejów, m.in. bicia monet.

XVI wiek zapisał się bujnym rozwojem sukiennictwa. Wyroby słupczan były tak dobrej jakości, że mogli oni zaznaczać je specjalnymi stemplami, odpowiednikiem dzisiejszego zastrzeżonego znaku towarowego.

Niezwykłe były dla Słupcy lata po rozbiorach. Po II rozbiorze Polski w 1793 roku Słupca znalazła się w granicach Prus, po 1807 roku – w granicach Księstwa Warszawskiego, a po nieudanej wyprawie Napoleona Bonaparte na Rosję przeszła pod kontrolę Rosji.

Najcenniejszym zabytkiem Słupcy jest kościół św. Wawrzyńca. To budowla gotycka wzniesiona w połowie XV wieku, ale widać w niej fragmenty przebudowy w stylu barokowym. Z czasów gotyckich zachowały się oryginalne, dzisiaj bezcenne, elementy wyposażenia: chrzcielnica, kropielnica, krucyfiks na belce tęczowej i rzeźba Matki Boskiej Bolesnej. Ciekawe są też XVII-wieczne portrety trumienne i konfesjonał, który w swojej pierwotnej formie był tronem biskupim.

Warto zajrzeć do Muzeum Regionalnego, mieszczącego się w willi przy ul. Warszawskiej. Można tam zobaczyć miniaturę najstarszego mechanizmu zegarowego w Polsce.

Warto odwiedzić przepiękny drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Leonarda zbudowany w XVI wieku. Zachwycająca jest XVIII-wieczna polichromia i barokowy ołtarz ozdobiony krucyfiksem datowanym na ok. 1500 rok, uznawanym za cudowny. Ozdobą kościoła jest także kamienna kropielnica z 1521 roku.

Po Słupcy można przejść się tworzoną Miejską Trasą Turystyczną, łączącą 29 różnych ciekawych obiektów.

www.miasto.slupca.pl

www.muzeumslupca.pl