Skansen w Osieku nad Notecią

24, październik 2017

Skansen w Osieku nad Notecią

Powstał dzięki przypadkowemu odkryciu. W 1972 roku w czasie wydobywania piasku na morenowym wzgórzu znanym jako „Pracz” odsłonięty został tajemniczy grób skrzynkowy ze spopielonymi szczątkami umieszczonymi w kilkunastu komorach. Pięć lat później badania archeologiczne prowadzone na obszarze aż 1,5 hektara ujawniły 581 różnego typu pochówków od epoki żelaza do tzw. czasów rzymskich. Aby wyeksponować bezcenne znaleziska zbudowane zostały specjalne pawilony i utworzono Rezerwat Archeologiczno-Etnograficzny. Muzealnicy w końcu lat 70. XX wieku zaczęli na teren rezerwatu przenosić okoliczne budynki i budowle charakterystyczne dla dawnej wsi głównie z terenów pogranicza wielkopolsko-pomorskiego czyli z Puszczy Noteckiej, Pałuk i Krajny.

Dzisiaj skansen nosi nazwę Muzeum Kultury Ludowej i jest częścią Muzeum Okręgowego w Pile. Można w nim zobaczyć aż 28 budynków, zabudowań gospodarczych i mniejszych budowli charakterystycznych dla wiejskiego krajobrazu regionu począwszy od XVIII do XX wieku. Są wśród nich chałupy, budynki gospodarskie, stodoły, tartak, wiatraki, a nawet cała kuźnia. W osieckim skansenie można poznać różnicę w budowie i konstrukcji wiatraków „koźlaków”, „paltraków” i „holendrów”. Wnętrza budynków nie są puste, zostały wyposażone w sprzęty używane przez mieszkańców w życiu codziennym. W remizie można oglądać bogatą kolekcję dawnego sprzętu pożarniczego.

Zgromadzono mnóstwo obiektów określanych mianem „małej architektury”, będących wizytówką dawnej wsi. Są tu nie tylko niezbędne dawniej studnie z żurawiami, piwnice ziemne czy piece chlebowe, ale także kapliczki przydrożne a nawet pszczela pasieka.

W skansenie można także zobaczyć to, z czym wiążą się początki muzeum, a więc wystawę archeologiczną prezentującą znaleziska związane z obrządkami pogrzebowymi począwszy od epoki żelaza.

W skansenie odbywa się wiele cyklicznych imprez plenerowych, podczas których można zobaczyć pracę rzemieślników ginących zawodów choćby takich jak kowalstwo.

Bilety: 9 zł normalny, 6 zł ulgowy, 20 zł rodzinny. Godziny otwarcia i terminy zwiedzania stronie internetowej.

www.muzeum.pila.pl

Galeria