Skansen Budownictwa Ludowego w Wolsztynie

06, luty 2019

Skansen Budownictwa Ludowego w Wolsztynie

W Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, usytuowanym na zachodnim brzegu Jeziora Wolsztyńskiego, niespełna kilometr od centrum Wolsztyna, stanęło kilkanaście obiektów. Ich różnorodność pozwala na wyobrażenie sobie jak wyglądała niegdyś wieś w tym rejonie Wielkopolski. Do zwiedzania udostępniono chaty z izbami mieszkalnymi, pomieszczeniami gospodarczymi i warsztatami rzemieślniczymi. Przy zagrodach są domowe ogródki i pola uprawne, nie brak też elementów małej architektury – zobaczyć można m.in.  piec chlebowy, gołębnik, psie budy…

Bardzo ciekawa jest pochodząca z Reklinka, z połowy XIX wieku, zagroda średniozamożnego chłopa, w której pod jednym dachem krytym trzciną i słomą umieszczone są chałupa, stodoła i chlew z wozownią. Karczma z Nowego Solca ma metrykę niemal 300-letnią (1706), ale jeszcze starszy, bowiem pochodzący z 1603 roku jest  –  górujący nad skansenem  –  wiatrak koźlak przeniesiony tu z Wroniaw. Warto zajrzeć do zagrody olęderskiej z Sękowa, z chałupą z końca XVIII stulecia i stodołą z początku wieku XIX. W budynkach tych umieszczono warsztaty: kołodziejski i bednarski. Do ciekawych obiektów należą też drewniana studnia z żurawiem z końca XVIII wieku oraz kopia murowanej kuźni z Ziemina.

Wszystkie obiekty umieszczone w skansenie, zajmującym powierzchnię 3,5 ha, usytuowano tak, by były zgodne z topografią dawnej wsi. Ich uzupełnieniem jest kopia kapliczki św. Jadwigi ze wsi Łupice.

Boh. Bielnika 26
64-200 Wolsztyn
tel. 068 384 26 19

Tekst: Anna Plenzler
Foto: Arch. UM Wolsztyn