Ruiny kościoła w Gryżynie

24, październik 2017

Ruiny kościoła w Gryżynie

We wsi Gryżyna można zwiedzić neogotycki kościół pw. św. Barbary i barokowy dwór. Najciekawsze są ruiny kościoła św. Marcina stojące na uboczu w małym zagajniku. Świątynia została wybudowana w stylu wczesnego gotyku (o czym świadczą łuki nad otworami i w nawie), widać jeszcze pewne cechy stylu romańskiego (mury z kamieni polnych). Kościół jest dzisiaj ruiną, ale niezwykle cenną. Wiadomo, że był bardzo ważny – miał aż trzy ołtarze. Spełniał swą funkcję aż do XVIII wieku, mimo, że pozostawał na uboczu po przeniesieniu wsi 1,5 kilometra dalej.

Z miejscem tym wiąże się legenda o brzozie gryżyńskiej, która została uwieczniona w dziełach słynnych etnografów: Oskara Kolberga i Jana Karłowicza. Opowiada o rączce dziecka, która wystawała z grobu na przykościelnym cmentarzu. Mówiono, że zmarły chłopiec uderzył kiedyś swą matkę i nie doczekał się za to kary, dlatego prosił o jej wymierzenie jeszcze w świecie doczesnym, by uniknąć kary wiecznej. Matka wychłostała rękę rózgą brzozową, którą zasadziła na grobie. Wyrosło z niej wielkie drzewo, które przewróciło się dopiero w 1875 roku podczas burzy.

Obiekt ogólnodostępny.

www.gminakoscian.pl