Piramida Łakińskiego

24, październik 2017

Piramida Łakińskiego

W sosnowym zagajniku koło drogi na Gniezno stoi piramida z ciosanych kamieni polnych. Życzył sobie być w takiej pochowany Franciszek Łakiński – zasłużony rotmistrz napoleoński. Piramida zbudowana około 1845 roku ma 10 metrów wysokości, jest smukłym graniastosłupem o prostokątnej podstawie. Wokół budowli są cztery słupy, które niegdyś były zwieńczone orłami napoleońskimi, ale zaginęły podczas II wojny światowej. Nieco dalej stoi barokowa kolumna, pod którą – według miejscowej legendy – pochowany został koń rotmistrza.

Rotmistrz przed śmiercią spisał testament, w którym spore sumy zapisał biednym, przekazał część majątku szpitalowi i domowi sierot, a także zobowiązał do wypłaty sporej ślubnej wyprawki co roku sześciu parom, które zawierały związek małżeński w dniu jego imienin – Franciszka.

Obiekt w plenerze, dostępny cały rok.

www.wagrowiec.eu