Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego

24, październik 2017

Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego

Jest jednym z najstarszych parków krajobrazowych w Wielkopolsce, został utworzony w 1992 roku. Chroni walory rolnicze regionu, charakterystyczne dla wielkopolskiej wsi. Dlatego niewiele tutaj lasów, raczej są to zagajniki śródpolne. Za to sporo jest małych wsi i przysiółków, dużo gospodarstw nierzadko z zabytkową zabudową dworską i pałacową, charakterystyczną zwłaszcza dla Wielkopolski XVIII i XIX wieku.

Patronem Parku jest Dezydery Chłapowski, oficer w armii Napoleona Bonaparte, który po zakończeniu służby powrócił do majątku w rodzinnej Turwi, gdzie rozpoczął wdrażanie nowoczesnej gospodarki rolniczej. Wzorował się na innowacjach w rolnictwie angielskim, gdzie sam pracował. Dzięki temu majątek w Turwi stał się szybko najlepszym gospodarstwem w Wielkim Księstwie Poznańskim. Chłapowski wprowadził m.in. płodozmian i system zadrzewień śródpolnych, które nie tylko stanowiły barierę dla wiatru, wywiewającego nasiona czy kładącego kłosy zbóż, ale także stawały się schronieniem dla drobnej pożytecznej zwierzyny i ptaków przed drapieżnikami. Spora część tych zadrzewień to zadrzewienia zabytkowe, których historia sięga 200 lat.

W gospodarstwie Chłapowskiego po raz pierwszy użyto żelazny pług. Stosowano też poplon, czyli wysiew między kolejnymi żniwami roślin wzbogacających glebę. Efekty pracy Chłapowskiego można oglądać do dzisiaj, warto zwrócić uwagę na tzw. mozaikową konstrukcję przestrzeni rolniczej, która jest cały czas wykorzystywana jako poligon doświadczalny dla naukowców z wyższych szkół o kierunku przyrodniczym lub rolniczym.

Oprócz cennych gatunków roślin (podejźrzon marunowy, podkolan biały, listera jajowata) i zwierząt (łabędź krzykliwy, potrzeszcz, ortolan, 13 gatunków nietoperzy) występuje w Parku niemal 700 gatunków grzybów, w tym tak rzadkie jak: ozorek dębowy czy żagwica listkowata. Liczne są także pożyteczne w rolnictwie owady: chrząszcze, motyle, muchówki i błonkówki. Spośród rzadkich płazów należy wymienić spotykaną w Parku traszkę grzebieniastą i kumaka nizinnego.

Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne elementy plenerowej tzw. małej architektury sakralnej, czyli przydrożne krzyże i kapliczki, których jest tu całkiem sporo. Spośród nich trzeba zobaczyć Kopaszewską Drogę Krzyżową.

Przez Park przebiega wyśmienicie wytyczony Ziemiański Szlak Rowerowy należący do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych.

www.zpkww.pl

Galeria