Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Dwoje ludzi na kajakach

24, październik 2017

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Barycz to rzeka, która bierze początek na południe od Ostrowa Wielkopolskiego na bagnach. Jest prawym dopływem Odry, do której uchodzi w okolicy Głogowa. Na całej swej długości (ok. 140 km) nie jest jednolitą rzeką, ale systemem trzech cieków wodnych wielokrotnie się krzyżujących, tworzących rozległy podmokły obszar. Barycz i jej odnogi płyną leniwie, co sprzyja spływom kajakowym, a Barycz jest jednym z najbardziej urokliwych szlaków kajakowych w południowej Wielkopolsce.

Najcenniejsze w dolinie Baryczy są olbrzymie kompleksy stawów zwanych milickimi i przygodzickimi – od nazw pobliskich miejscowości. Historia stawów sięga aż XIII wieku. Objęte międzynarodową ochroną stawy, bagna i torfowiska przyciągają ptactwo w liczbie ponad 200 gatunków, w tym wiele rzadkich lub będących pod ścisłą ochroną gatunków wodnych i błotnych. To raj dla ornitologów. Można tu zobaczyć kanię rudą, bielika, bociana czarnego, a nawet pelikana kędzierzawego. W dolinę Baryczy przyjeżdżają też miłośnicy gadów, by podziwiać żółwia błotnego, zagrożony wyginięciem jedyny rodzimy gatunek żółwia w naszym kraju. Unikatowa jest także roślinność tego obszaru. Występują tu niezwykle rzadkie gatunki: długosz królewski, grążel żółty, grzybień biały, kruszczyk szerokolistny czy salwinia pływająca.

Dodatkową atrakcją jest to, że stawy wciąż spełniają funkcję hodowlaną. Kupując na Wigilię karpia w sklepie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pochodzi on z hodowli właśnie w dolinie Baryczy.

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” został utworzony w 1996 roku. Większa jego część leży w województwie dolnośląskim, mniejsza w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego w województwie wielkopolskim. Nieopodal Stawów Przygodzickich, we wsi Przygodzice znajduje się gniazdo bociana białego – jedno z najbardziej znanych gniazd w Europie. Dzięki na stałe umieszczonej w nim kamerze i bezpośredniemu przekazowi internetowemu, można z dowolnego miejsca na świecie podglądać życie i rozród tych niezwykłych ptaków. Od 2006 roku gniazdują tu Przygoda i Dziedzic (www.bociany.ec.pl).

Regularnie odbywają się wycieczki po parku z wykwalifikowanymi znawcami ptaków. Można także oglądać pokazy dokarmiania lub połowu karpia w stawach hodowlanych. Więcej na:

www.barycz.pl