Pałac w Golejewku

22, marzec 2018

Tags:

Pałac w Golejewku

Budowla obronna w Golejewku istniała już w XV wieku, co potwierdzają źródła historyczne. Przez dwa wieki należała do rycerskiego rodu Awdańców Choińskich. Z tamtego założenia pozostała jedynie wieża bramna, przebudowana lub wzniesiona od podstaw na początku XVII wieku, a następnie przebudowana w II połowie XIX wieku. Mieszczą się w niej dziś biura stadniny koni, sale kominkowa i myśliwska oraz sala nagród, w której od 1953 roku gromadzone są trofea uzyskane w gonitwach przez golejewskie konie.

W 1663 roku majątek Golejewko przeszedł w ręce Rogalińskich, którzy wznieśli tu nowy dwór, a zamek popadł w ruinę i nigdy już nie został odbudowany. Na jego miejscu, w połowie XIX wieku neorenesansowy pałac wznieśli kolejni właściciele Golejewka – Czarneccy.

Pałac w Golejewku jest obecnie niezagospodarowany. Zwiedzać można natomiast powozownię z bogatą kolekcją bryczek, powozów i sań. Za pałacem rozciąga się park krajobrazowy, w którym pomiędzy wiekowymi lipami leżą głazy narzutowe z wyrytymi imionami najbardziej znanych koni z tutejszej stadniny – to Aleja Zasłużonych Koni.