Nadwarciański Szlak Rowerowy

Nadwarciański Szlak Rowerowy

26, luty 2019

Tags: ,

Nadwarciański Szlak Rowerowy

Nadwarciański Szlak Rowerowy został wytyczony wzdłuż brzegów największej wielkopolskiej rzeki – Warty – tym samym. będąc jednym z najbardziej przyrodniczych szlaków roweorowych w Wielkopolsce.  Szlak ma w całości 372 km długości, ale umownie podzielony jest na dwie części: wschodnią (250 km) i zachodnią (122 km) i za początek ich obu można uznać Poznański Węzeł Rowerowy. Podczas jazdy trzeba pamiętać, że trasa prowadzi wzdłuż rzeki, często z dala od większych miejscowości.

Rogaliński Park Krajobrazowy. Stuletnie dęby we mgle.
Rogaliński Park Krajobrazowy

Wschodnia część szlaku wiedzie z Poznania przez Mosinę, Rogaliński Park Krajobrazowy i ciekawy rezerwat „Krajkowo”, chroniący starorzecza i nadwarciańskie łęgi. W Śremie i Nowym Mieście nad Wartą warto zobaczyć gotyckie kościoły (w Śremie także barokowy zespół klasztorny), a w Czeszewie kościółek drewniany i szachulcowy budynek dawnej karczmy. Szlak prowadzi przez Żerkowsko-Czeszewski oraz Nadwarciański Parki Krajobrazowe do Konina. Na trasie znajdują się także Koło z ruinami gotyckiego zamku, Chełmno z byłym hitlerowskim obozem koncentracyjnym i Uniejów z gotyckim kościołem i zamkiem – rezydencją arcybiskupów gnieźnieńskich. Metą jest Jeziorsko – największy w Polsce retencyjny zbiornik zaporowy.

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Odcinek zachodni wychodzi z Poznania w kierunku Biedruska. Po drodze jest rezerwat Śnieżycowy Jar w okolicach Murowanej Gośliny, Oborniki, Stobnica i Obrzycko. Szlak wiedzie do Wronek a przez Wartosław, Chojno i Bucharzewo dociera do Sierakowa – serca Krainy 100 Jezior. Odcinek zachodni NSR kończy się w Międzychodzie. Zachodni odcinek Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego wiedzie głównie lasami i wśród jezior.

Jezioro Bucharewskie w pełni lata. Brzeg z szuwarami.
Jezioro Bucharzewskie k. Sierakowa

Szlak oznaczony jest na mapach skrótem NSR, a w terenie czarnym rowerkiem na białym tle z niebieskim znakiem kierunkowym. NSR należy do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych.