Miasto Wronki

24, październik 2017

Miasto Wronki

Ślady osad odnajdywane w miejscu obecnych Wronek datuje się na mezolit, czyli średnią epokę kamienia. W dokumentach pisanych pierwszy raz Wronki wymienione są w 1279 roku. Miasto było świetnie położone: przy Warcie – naturalnym szlaku wodnym oraz szlaku handlowym łączącym Poznań ze Szczecinem, a to sprzyjało rozwojowi handlu, miejscowość czerpała spore zyski z ceł na towary. Miasto, początkowo królewskie, miało wielu właścicieli, wśród nich potężny ród Górków, a także Kostków, Czarnkowskich, Dzieduszyckich czy Grabowskich. Przełomowe znaczenie miało dla Wronek wybudowanie w 1848 roku linii kolejowej Poznań – Szczecin. Kilkadziesiąt lat później powstało w mieście więzienie, co spowodowało napływ niemieckich urzędników.

Wronki określane są czasem mianem bramy do Puszczy Noteckiej, bogatej w zwierzęta i grzyby. Ciekawy jest tzw. pas wrzosowy w Chojnie. Na niemal 26 hektarach rozciąga się pas wrzosowisk, które mają inny kolor o każdej porze roku.

Wśród najważniejszych zabytków sakralnych we Wronkach należy wymienić późnogotycki kościół św. Katarzyny z początku XVI wieku z niezwykle cenną rzeźbą Chrystusa Vir Dolorium z 1500 roku w ołtarzu głównym oraz mechaniczną dzwonnicą działającą za pomocą silnika elektrycznego. Ciekawy jest kościół klasztorny franciszkanów przebudowany w XVII wieku w stylu barokowym (najpierw był siedzibą dominikanów).

Interesujący jest budynek dawnego spichlerza z połowy XIX wieku, w którym obecnie działa Muzeum Ziemi Wronieckiej. Skarbem miasta jest przepływająca przez nie Warta. Możliwość wypoczynku i zejścia na ląd dla kajakarzy i sterników łodzi motorowych jest w pobliskich Olszynkach, gdzie znajduje się przystań. Oprócz spływów kajakowych po Warcie we Wronkach można przepłynąć się… galarem. To płaskodenna łódź, służąca niegdyś do przewozu towarów rzekami.

Warto wspomnieć, że wroniecki klub piłkarski Amica, pod patronatem dużej firmy branży AGD, grał niegdyś w ekstraklasie a nawet w europejskich pucharach. Gościli tu także kadrowicze z reprezentacji Polski. Po okresie świetności wronieckiego klubu pozostał hotel Olympic z profesjonalnym zapleczem sportowym. Przyjeżdżają tu na zgrupowania piłkarze drużyn z całej Polski.

www.wronki.pl

Galeria