Lednicki Park Krajobrazowy

24, październik 2017

Lednicki Park Krajobrazowy

Teren objęty granicami parku ukształtował wiele tysięcy lat temu cofający się lodowiec, który pozostawił po sobie pofałdowany teren i kilka rynien, które z czasem wypełniły się wodą tworząc jeziora. Największym z nich jest jezioro Lednica z pięcioma uroczymi wyspami. Ale park obejmuje także pięć innych jezior w północnej swej części: Bachorce, Głębokie, Kamionek, Linie i Sławno.

Park chroni rzadką roślinność (stoplamki, kruszczyki, czerniec gronkowy, a w lasach przylaszczka pospolita i lilia złotogłów) i ptactwo w liczbie przekraczającej 160 gatunków (ponad 100 uznano za lęgowe). W Parku przeważają tereny rolnicze, lasów jest niewiele, zostały wycięte już we wczesnym średniowieczu w związku z intensywnym osadnictwem.

Niewątpliwym skarbem Parku są także walory kulturowe, historyczne. Okolice jeziora Lednica uznane zostały za kolebkę polskiej państwowości. W obrębie parku krajobrazowego znajduje się ponad 350 stanowisk archeologicznych. Najwcześniejsze znaleziska pochodzą z okresu neolitu.

Lednicki jest bodaj najbardziej znanym wielkopolskim parkiem krajobrazowym. Od strony szosy Poznań – Gniezno nad jeziorem Lednickim znajduje się Wielkopolski Park Etnograficzny ze skansenem wiejskiego budownictwa drewnianego, a na pobliskiej wyspie (na którą pływa prom) można zwiedzać odkopane przez archeologów pozostałości pałacu pierwszych władców Polski sprzed tysiąca lat. Na dnie jeziora (czasem można je dostrzec) zalegają szczątki drewnianych mostów, które w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego łączyły wyspę z lądem. Dłuższy z nich miał aż 440 metrów. Natomiast po drugiej stronie jeziora w okolicy wsi Imiołki stoi słynna Brama Ryba zwana Bramą Trzeciego Tysiąclecia, gdzie odbywają się wielotysięczne tzw. spotkania lednickie różnych wspólnot katolickich.

Na tzw. Wzgórzu Waliszewskim (mniej więcej w połowie długości jeziora Lednica) znajduje się punkt widokowy.

Park pokryty jest gęstą siecią szlaków pieszych i rowerowych. Wiedzie tędy m.in. fragment Wielkopolskiej Drogi Św. Jakuba, Szlak Piastowski czy Szlak Kościołów Drewnianych Wokół Puszczy Zielonka. Zaś szlaki rowerowe (w tym Piastowski Trakt Rowerowy) łączą się z międzynarodowymi drogami dla cyklistów EuroVelo (E2 i E9). Ciekawa jest 7-kilometrowa ścieżka dydaktyczna z 20 przystankami z Waliszewa przez Dziećmiarki i Kamionek. Więcej informacji na stronie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego:

www.zpkww.pl

Galeria