Krobia

Ratusz w Krobi

26, listopad 2019

Tags:

Krobia

Leżąca na południu Wielkopolski Krobia jest centrum arcyciekawego regionu nazwanego Biskupizną. Nazwa pochodzi z czasów, kiedy ziemie te należały do biskupów poznańskich. Przez wieki mieszkańcy – nazywani Biskupianami – czuli odrębność od swoich sąsiadów, a także cieszyli się lepszą niż inni chłopi sytuacją materialną. Dzięki temu powstała tutaj unikatowa lokalna kultura, z własnymi strojami, muzyką i gwarą. Dzisiaj można ją podziwiać głownie podczas różnych festiwali, a także podczas… wesel, kiedy nadal można wypatrzeć stroje regionalne oraz posłuchać kapel grających na dudach i skrzypcach.

Biskupianie
Biskupianie w tradycyjnych strojach

Sama Krobia to urocze, choć niewielkie miasteczko. Najlepiej zacząć zwiedzanie od rynku, w którego centrum stoi okazały ratusz z 1795 roku. Nieco dalej znajduje się podobny wiekiem barokowy kościół świętego Mikołaja. Zbudowany został w 1767 roku na miejscu znacznie starszej świątyni. Z dawniejszych czasów pochodzi mająca już 500 lat chrzcielnica oraz równie stara kopia cudownego obrazu Matki Boskiej ze Świętej Góry koło Gostynia.

Krobia - rynek i figura świętego Floriana

Na dawnych przedmieściach, pośrodku cmentarza stoi natomiast kaplica świętego Idziego. Początki tej romańskiej świątyni giną w mrokach dziejów, ale szacuje się je na XII wiek i czas Władysława Hermana. Według legendy kaplica powstała w miejscu, gdzie mieszkał cieszący się wielkim uznaniem pustelnik. Po jego śmierci w miejscu jego pustelni krobianie postanowili wznieść kaplicę.

W pobliżu Krobi leży wieś Pudliszki, znana w Polsce jako wielkie zagłębie uprawy oraz przetwórstwa warzyw i owoców – zwłaszcza pomidorów.

Tekst: Jacek Cieślewicz
Foto: Dawid Galus, Sebastian Frost