Kościół w Słopanowie

24, październik 2017

Kościół w Słopanowie

Został zbudowany w 1695 roku, kiedy właścicielem wsi Słopanowo był sędzia z Wałcza Jan Nałęcz Kąsinowski. To on był fundatorem świątyni, wzniesionej w konstrukcji zrębowej i przykrytej gontem. Kościół jeszcze bardziej zachwyca wewnątrz. Zachowały się niemal wszystkie oryginalne polichromie. Pochodzą one z okresu baroku, a nawet z późnego renesansu. Niektóre z nich mają cechy ludowe.

Ale od początku. W prezbiterium polichromia przedstawia sceny z legendy o św. Mikołaju, które przedłużone są aż do nawy, gdzie z kolei można zobaczyć także przedstawienia świętych: Chrystusa Salvatora, Szczepana i Wawrzyńca. Sceny biblijne namalowane są także na ścianie nad chórem, na stropie nad prezbiterium i stropie nawy.

Pod chórem można zobaczyć najciekawszy i zarazem najbardziej zagadkowy ludyczny malunek przedstawiający karczmarkę z kuflem piwa i diabła oraz spis grzechów szynkarki spisany na wołowej skórze, wśród których jest ten, że „nie dolewała”. Kościół warto obejrzeć wolno i dokładnie, choćby dlatego, by odnaleźć perełki takie jak wizerunki grajków namalowane na parapecie na chórze.

Nie tylko polichromie są wartościowe w słopanowskim kościele. Na belce tęczowej znajdują się XVII-wieczne krucyfiks i figura św. Jana oraz figura Matki Boskiej Bolesnej datowana na wiek XVI, czyli późny gotyk. Cenne są także XVII-wieczne ołtarze, ambona oraz rokokowa chrzcielnica o unikalnym kształcie wazy z baldachimem.

Zwiedzanie tylko po niedzielnej mszy o godz. 9.15.

www.kosciolydrewniane.archpoznan.pl