Kościół w Dębnie

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dębnie

22, marzec 2018

Tags: ,

Kościół w Dębnie

Prawdopodobnie pierwsza drewniana świątynia w Dębnie wzniesiona została już w XIII wieku. Obecna, gotycka wybudowana została w latach 1444-47, z fundacji Wincentego Kota, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski.

To świątynia jednonawowa, z okrągłą wieżyczką z boku fasady, mieszczącą w sobie schody.  Kościół poddany został gruntownej restauracji w latach 1900-1910 – wtedy do południowej ściany nawy dobudowano neogotycką kruchtę, a wnętrze świątyni nakryto stropem. Pierwotne sklepienie kolebkowe zachowało się jedynie w zakrystii przylegającej do północnej ściany prezbiterium.

Z pierwotnego, gotyckiego wyposażenia zachowały się późnogotyckie drzwi z okuciami (wiodące z prezbiterium do zakrystii), malowany na desce XVI-wieczny obraz Vir Dolorum z Matką Boską Bolesną w otoczeniu sześciu proroków oraz kamienna tablica z łacińskim napisem informującym o tym, że kościół wybudowany został przez Wincentego Kota, arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa.

Tekst: Anna Plenzler
Foto: Red 81 / Wikimedia Commons 

Galeria