Kościół Św. Jana Chrzciciela w Lesznie

11, luty 2019

Tags: ,

Kościół Św. Jana Chrzciciela w Lesznie

W XVI wieku do Wielkopolski z terenu Czech zaczęli napływać bracia czescy, którzy przyczynili się w znacznym stopniu do rozwoju reformacji na terenie regionu. Wyznawcy mogli liczyć na przychylność tutejszych rodów magnackich. Leszczyńscy wkrótce dołączyli do wspólnoty braci czeskich i w 1550 r. przekazali jej jedyny katolicki kościół miasta. Sto lat później kościół został zwrócony katolikom, a bracia czescy w 1654 r. modlili się już w nowej świątyni. Budowla uległa zniszczeniu w dwóch pożarach i do dnia dzisiejszego przetrwała bryła z 1732 r. wzorowana na stylu gotyckim z najwyższą (sześćdziesięciometrową) wieżą w mieście. Leszczyński kościół był najważniejszym kościołem braci czeskich na terenie Rzeczypospolitej. Modliły się w nim aż trzy wspólnoty – czeska, polska i niemiecka. Posiadał unikatową bibliotekę z XV i XVI-wiecznymi drukami. Kościół służył wspólnocie niemieckiej aż do 1945 r., kiedy to przeszedł na własność parafii katolickiej św. Mikołaja, a później św. Jana Chrzciciela.

Zegar słoneczny na fasadzie kościoła
Zegar słoneczny na kościele

Wnętrze

Wnętrza leszczyńskiej świątyni odznaczają się prostotą. Na uwagę zasługuje bogato zdobiona ambona z XVIII wieku. Niegdyś ściany kościoła zdobiły portrety trumienne szlachty polskiej, które obecnie można podziwiać w Muzeum Okręgowym w Lesznie. Na zewnętrznych murach świątyni, na jednej z przypor znajduje się zegar słoneczny z 1653 r.

Wieża kościoła świętego Jana Chrzciciela w Lesznie

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie
www.jan.chrzciciel.leszno.pl
tel.  65 520 25 76
ul. B. Chrobrego 28 
64 – 100 Leszno

Tekst: Monika Mozolewska
Foto: Karol Budziński