Kościół św. Ducha

24, październik 2017

Kościół św. Ducha

Konin w swej historii był miastem jednoczącym wiele kultur i wyznań. Świadczy o tym nie tylko dawna synagoga, ale także ewangelicko-augsburski kościół pw. Św. Ducha. Świątynia z czerwonej cegły została zbudowana w latach 1853-54 (wieża jest 30 lat młodsza). Obecny wygląd w stylu neoromanizmu nadreńskiego kościół otrzymał dopiero podczas przebudowy w latach 1906-09.

Luteranie są właścicielami kościoła w zasadzie od samego początku, stąd wyposażenie wnętrza świątyni jest ascetyczne (zgodnie z regułami luteranizmu). Jednak w całej tej skromności w prezbiterium wzrok przykuwa drewniany neoromański obraz Chrystusa nauczającego, a w nawie głównej wykonana w takim samym stylu ambona.

Warto zwrócić uwagę także na niezwykłe stropy wykonane z półokrągłych bali. Bale te dzielą cały strop na 15 kwadratowych części, a każda z tych części stanowi oddzielną czaszę.

Pastorówka, która stoi przy kościele, pochodzi z 1840 roku.

Kościół dostępny do zwiedzania tylko krótko po nabożeństwach.

www.luteranie.konin.pl

www.konin.pl