Kościół św. Bartłomieja

24, październik 2017

Kościół św. Bartłomieja

Kościół farny pod wezwaniem św. Bartłomieja jest jednym z najstarszych zabytków Konina. Został wzniesiony najprawdopodobniej na przełomie XIV i XV wieku jako budowla gotycka. Ołtarz główny jest późniejszy, nawiązuje jedynie do gotyku. Ołtarze boczne są barokowe.

W prezbiterium zwraca uwagę nagrobek Stanisława Przyjemskiego, starosty konińskiego i marszałka koronnego. Nagrobek z marmuru i piaskowca przedstawia leżącego rycerza w zbroi. W kruchcie natomiast wzrok przyciąga kamienna gotycka kropielnica w kształcie kielicha. Trzeba zajrzeć do kaplicy ufundowanej przez Jana Zemełkę, w której stoi cenna późnogotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Malowidła, polichromie i witraże są autorstwa wybitnego malarza Eligiusza Niewiadomskiego, który z historii zapamiętujemy bardziej jako autora zamachu na pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza w 1922 roku, za co został skazany na karę śmierci i stracony przed plutonem egzekucyjnym.

Zwiedzanie możliwe w dni powszednie przez cały dzień, w soboty w godz. 6-8 i 17-19, w niedziele w godz. 6-14 i 17-19.

www.bartlomiej.konin.pl