Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach

Kościół pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela

25, marzec 2019

Tags: ,

Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach

Stojący tuż przy skarpie, opadającej stromo do Warty kościół jest najbardziej charakterystyczną z zachowanych do dzisiaj budowli w Pyzdrach. Powstał jako część klasztoru franciszkanów, którzy osiedlili się Pyzdrach już w XII wieku.

Kościół pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela
Kościół pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela

Zachowane fragmenty budowli pochodzą nawet z 1339 roku, ale późniejsze pożary i następujące po nich odbudowy znacząco zmieniły wygląd kościoła. Dzisiaj jest to budowla typowo barokowa, choć zręby pozostały gotyckie. Franciszkanom służył aż do roku 1863, kiedy władze carskie skasowały zakon za pomoc dla powstańców. Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela pełni rolę kościoła filialnego, a dawne zabudowania klasztorne mieszczą Muzeum Ziemi Pyzdrskiej.

Tekst: Jacek Cieślewicz
Foto: Jacek Cieślewicz